Conax Group

Conax Group
Conax utvecklar högteknologiska programvaror inom open banking och fintech. Bolaget erbjuder finansiella aktörer en lösning för att helt automatiserat kunna hantera clearing av finansiella transaktioner, smarta kontrakt och lösningar för t ex. peer to peer lån.

ERBJUDANDE ATT TECKNA AKTIER I CONAX GROUP AB (PUBL)

Gäller exklusivt för innehavare av aktier och/eller optioner (TO2) i Front Ventures AB (publ).

Conax investor presentation 2020 okt
Conax Group AB teckningssedel- eng

Sista teckningsdag är den 30 december 2020. Maila din teckningssedel till: info@conaxgroup.com 

BAKGRUND

Conax Group AB (publ) (”Conax”) genomför en nyemission om totalt 10 000 000 aktier till ett värde av 15 000 000 SEK med ett pris per aktie om 1,5 kr. Av emissionens 15 000 000 SEK garanteras 10 000 000 SEK av Johan Lund (privat) och Sven Hattenhauer (privat) till lika stora delar. Efter emission uppgår det totala antalet aktier till 87 462 584 st varför emissionen motsvarar 11,43% av totalt antal utestående aktier.

Emissionen riktar sig främst till ett fåtal större investerare, därutöver har Conax största ägare Julo AS, valt att erbjuda ett begränsat antal aktier till innehavare av B-aktier och/eller teckningsoptioner (TO2) i Front Ventures AB (publ) där minsta investering är 1 Unit (som består av 5 000 aktier) á 7 500 SEK enligt nedan.

ERBJUDANDETS OMFATTNING

  • Totalt antal Units: 450 st
  • Antal aktier per Unit: 5 000 st
  • Pris per Unit: 7 500 SEK
  • Totalt värde: 3 375 000 SEK
  • Totalt antal aktier: 2 250 000 st

 

Anmälan inleds den 8 oktober 2020. Så länge tillgång finns har en enskild ägare i Front Ventures AB (publ) rätt att teckna valfritt antal Units i Conax Group AB (publ).

VID ÖVERTECKNING

Vid överteckning uppstår en bristsituation varpå tillgängliga 450 Units kommer fördelas både efter teckningsrätt (nedan) samt efter tidpunkt. I första hand kommer antalet erbjudna Units begränsas till den aktuella teckningsrätten (se tabell nedan). Avstämning av underliggande innehav i Front Ventures AB kommer endast att ske vid överteckning, tidpunkt för avstämning kommuniceras i pressmeddelande av Front Ventures AB ca 1 vecka innan avstämning sker.Om överteckning fortfarande kvarstår efter avstämning mot teckningsrätter så sker tilldelning efter den tidpunkt när teckningsanmälan har inkommit till info@conaxgroup.com.

Nedanstående innehav ger rätt att teckna 1 Unit i Conax:

TECKNINGSRÄTT PER UNIT

  • B-aktier i Front Ventures AB 5 000 st eller TO2 i Front Ventures AB 10 000 st

 

Exempel: Äger man 15 000 aktier och 10 000 TO2 så har man därmed rätt att teckna sig för 4 Units. Vid ej genomförd betalning så kommer kvarvarande Units fördelas i rangordning där individuellt innehav av B-aktier och/eller TO2 i Front Ventures AB (publ) styr tilldelning av de justeringsposter som kan uppstå.

Conax Group AB (publ) förbehåller sig rätten att vid överteckning tilldela ett utökat antal Units i valfri omfattning. Teckning av aktier i Conax Group AB (publ) sker endast via bifogad teckningssedel. Betalning erläggs senast 5 dagar efter att Conax Group AB (publ) bekräftat tilldelat antal, detta sker via separat avräkningsnota.

Sista teckningsdag är den 30 december 2020. Maila din teckningssedel till: info@conaxgroup.com 

Conax investor presentation 2020 okt
Conax Group AB teckningssedel- eng

Verksamhet
Blockchain
Land
Sverige
Förvärv
2020
Ägarandel (%)
21,2
Antal aktier
16 377 513
Investering (kr)
9 000 000
0
Uppdaterat: 2020-09-30
QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.
Blockchain Voucher möjliggör skapandet av virtuella kort som kan ges ut över hela världen. Bolagets teknik bygger på kombinationen av blockchain och virtuella betalkort, vilket innebär att alla transaktioner får ett spårbart flöde som är omöjligt att manipulera.
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring aktier och finans i realtid. Visionen är att erbjuda en plats dit alla vill gå för att diskutera aktier på ett så effektivt, trevligt och lärorikt sätt som möjligt.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.
PayFunc är en plattform för betalningar inom digitala tjänster – micropayments, ”Pay as You Go” och abonnemangsbetalningar. Plattformen är helt molnbaserad.