QuickBit

QuickBit
QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.

QuickBit grundades 2016 och erbjuder ett ekosystem av lösningar som underlättar för människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Bolaget har en etablerad affiliatelösning och har varit ledande i att utveckla lösningar för ett växande behov hos e-handlare. I maj 2020 lanserade QuickBit en ny strategi som innebär att inte bara erbjuda lösningar till handlare utan också produkter och tjänster direkt riktade mot konsumenter.

QuickBit tjänar pengar på varje transaktion där bolaget säljer kryptovaluta. Intäkter består dels av en transaktionsavgift som kunderna betalar, dels av skillnaden mellan vad kryptovaluta köps in för och vad den sedan säljs till kunderna för. QuickBits utgångspunkt är att kryptovalutor kommer att vara en större och större del av vår framtida vardag. Utvecklingen de senaste åren har tydligt visat att den vardagliga användningen av kryptovalutor har ökat kraftigt. Genom att underlätta en ökad vardaglig användning av kryptovalutor kommer bolaget att nå en avsevärt större marknad och fler kunder. QuickBit arbetar ständigt på att ta fram nya lösningar och produkter som underlättar användningen av kryptovaluta i vardagen för befintliga och framtida användare. Under hösten 2020 kommer QuickBit att lansera en app och betalkort.

QuickBits drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Sedan juli 2019 är bolaget noterat på NGM Nordic SME.

Verksamhet
Kryptovaluta
Land
Sverige
Förvärv
2017
Ägarandel (%)
7,5
Antal aktier
6 637 109
Investering (kr)
19 210 448
0
Uppdaterat: 2021-06-30
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.