QuickBit

QuickBit
QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.

QuickBit grundades 2016 och erbjuder ett ekosystem av lösningar som underlättar för människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Bolaget har en etablerad affiliatelösning och har varit ledande i att utveckla lösningar för ett växande behov hos e-handlare. I maj 2020 lanserade QuickBit en ny strategi som innebär att inte bara erbjuda lösningar till handlare utan också produkter och tjänster direkt riktade mot konsumenter.

QuickBit tjänar pengar på varje transaktion där bolaget säljer kryptovaluta. Intäkter består dels av en transaktionsavgift som kunderna betalar, dels av skillnaden mellan vad kryptovaluta köps in för och vad den sedan säljs till kunderna för. QuickBits utgångspunkt är att kryptovalutor kommer att vara en större och större del av vår framtida vardag. Utvecklingen de senaste åren har tydligt visat att den vardagliga användningen av kryptovalutor har ökat kraftigt. Genom att underlätta en ökad vardaglig användning av kryptovalutor kommer bolaget att nå en avsevärt större marknad och fler kunder. QuickBit arbetar ständigt på att ta fram nya lösningar och produkter som underlättar användningen av kryptovaluta i vardagen för befintliga och framtida användare. Under hösten 2020 kommer QuickBit att lansera en app och betalkort.

QuickBits drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Sedan juli 2019 är bolaget noterat på NGM Nordic SME.

Verksamhet
Kryptovaluta
Land
Sverige
Förvärv
2017
Ägarandel (%)
7,8
Antal aktier
5 297 450
Investering (kr)
15 506 770
0
Uppdaterat: 2020-09-30
Blockchain Voucher möjliggör skapandet av virtuella kort som kan ges ut över hela världen. Bolagets teknik bygger på kombinationen av blockchain och virtuella betalkort, vilket innebär att alla transaktioner får ett spårbart flöde som är omöjligt att manipulera.
Conax utvecklar högteknologiska programvaror inom open banking och fintech. Bolaget erbjuder finansiella aktörer en lösning för att helt automatiserat kunna hantera clearing av finansiella transaktioner, smarta kontrakt och lösningar för t ex. peer to peer lån.
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring aktier och finans i realtid. Visionen är att erbjuda en plats dit alla vill gå för att diskutera aktier på ett så effektivt, trevligt och lärorikt sätt som möjligt.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.
PayFunc är en plattform för betalningar inom digitala tjänster – micropayments, ”Pay as You Go” och abonnemangsbetalningar. Plattformen är helt molnbaserad.