Stockaboo

Stockaboo
Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring aktier och finans i realtid. Visionen är att erbjuda en plats dit alla vill gå för att diskutera aktier på ett så effektivt, trevligt och lärorikt sätt som möjligt.

Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring aktier och finans i realtid. Diskussionerna kan ske antingen via Stockaboos mobilapp eller direkt i en webbläsare. Stockaboos vision är att erbjuda en plats dit alla vill gå för att diskutera aktier på ett så effektivt, trevligt och lärorikt sätt som möjligt.

Stockaboo grundades 2016 av fem personer som hade en vision om hur information och diskussion runt aktier och finans kunde vara snabbare, mer lättillgänglig, personlig, lärorik och rolig. Grunden är att alla diskussioner förs i realtid. Aktier och dess kurs samt informationen däromkring ändras hela tiden, vilket är bakgrunden till att diskussionerna ska föras på samma sätt.

Stockaboo kom till för att traditionella aktiechattar och forum hade begränsningar, främst i form av låg användarvänlighet. Grunden i Stockaboos tjänst är att möjliggöra diskussioner i realtid, så att informationen kan flöda snabbt åt alla håll i en lärorik och trevlig miljö, istället för på ett statiskt forum där det kan ta lång tid innan informationen når ut till användarna.

Verksamhet
Aktiechatt
Land
Sverige
Förvärv
2017
Ägarandel (%)
20,0
Antal aktier
20 000
Investering (kr)
350 000
Läs mer på:
https://stockaboo.com
0
Uppdaterat: 2020-02-05
QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.
Conax utvecklar högteknologiska programvaror inom open banking och fintech. Bolaget erbjuder finansiella aktörer en lösning för att helt automatiserat kunna hantera clearing av finansiella transaktioner, smarta kontrakt och lösningar för t ex. peer to peer lån.
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.