juni 2018

FrontOffice VD köper aktier i bolaget

” Jag har många gånger uttalat min framtidstro på FrontOffice och att jag väljer att öka mitt innehav i bolaget är självklart ett bevis på det” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ). FrontOffice controller, Oskar Eriksson, har även köpt

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg – Intervju med FTCS

Videobloggen publiceras på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/  I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt gällande regler.