Sven Hattenhauer blir COO på FrontOffice

FrontOffice har under det senaste året renodlat sin verksamhet för att inriktas på investeringar inom fintech och framförallt på bolag som jobbar med teknik baserat på blockchain. I portföljen finns nu Intergiro som är en digital bank med fokus på

FrontOffice investerar i Vopy Technology AS

Vopys mål är att bli ledande inom white label för neobanker (enabler). Deras primära målgrupp är främst stora telekombolag och etablerade varumärken med stora kundgrupper då deras plattform som är byggd på Blockchain, tillåter mycket stora transaktionsvolymer. Tack vare patenterad

FrontOffice genomför kvittningsemission

Teckningskursen har bestämts på grundval av B-aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under de tjugo senaste handelsdagarna inkluderande 11 december 2019 och ligger ca 22 % över stängningskursen 11 december 2019. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt motsvarande ca 1,66 % av röster och

FrontOffice återbetalar revers från 2018

Säljreversen, ingången nästan 9 månader innan notering av QuickBits teckningsoption, stipulerar att 720 000 sek av den totala köpeskillingen om 1 320 000 sek skall regleras genom erläggande av teckningsoptioner á 0,72 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår efter

Bästa kvartalet i QuickBits historia

Första kvartalet, 1 juli–30 september 2019 i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 982,9 Mkr (74,2). • Rörelseresultatet uppgick till 32,6 Mkr (-1,3). • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,45 kronor (-0,02). • Under innevarande kvartal har Sven Hattenhauer

Analysguiden: Innehav ökar värdet

FrontOffice är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med fokus på Fintech-sektorn. Sedan den senaste analysen har det hänt en hel del i FrontOffice. Listningen av Quickbit (QB), värde­ökningen av innehavet och försäljningen av Svensk Företagsrekonstruktion (SFR) tillhör höjdpunkterna. Som

FrontOffice förvärvar aktier i QuickBit

Förvärvet skedde över marknaden till kursen 14,04 kr till ett totalt värde om 941 600 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 238 908 aktier och 4 713 000 teckningsoptioner (tidigare kommunicerat antal teckningsoptioner i pressmeddelande 19 juli 2019 var felaktigt, rätt