februari 2019

Styrelseförändring i FrontOffice

Johan Gorecki valdes in i styrelsen för FrontOffice vid extra bolagsstämman 16 oktober 2018. ”Det är tråkigt att vi inte längre får ta del av Johans kompetens i styrelsen, men vi kommer att fortsätta samarbeta utanför styrelsen” säger Johan Lund,

Bokslutskommuniké januari-december 2018

VD-ord 2018 – utvecklingens år   Jag skulle vilja summera det gångna året med ordet ”utveckling”. Under året har FrontOffice tagit stora steg, inte bara i form av en stärkt portfölj, utvecklad extern kommunikation utan även med en avslutad och fylld