november 2019

FrontOffice återbetalar revers från 2018

Säljreversen, ingången nästan 9 månader innan notering av QuickBits teckningsoption, stipulerar att 720 000 sek av den totala köpeskillingen om 1 320 000 sek skall regleras genom erläggande av teckningsoptioner á 0,72 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår efter

Bästa kvartalet i QuickBits historia

Första kvartalet, 1 juli–30 september 2019 i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 982,9 Mkr (74,2). • Rörelseresultatet uppgick till 32,6 Mkr (-1,3). • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,45 kronor (-0,02). • Under innevarande kvartal har Sven Hattenhauer