december 2019

Sven Hattenhauer blir COO på FrontOffice

FrontOffice har under det senaste året renodlat sin verksamhet för att inriktas på investeringar inom fintech och framförallt på bolag som jobbar med teknik baserat på blockchain. I portföljen finns nu Intergiro som är en digital bank med fokus på

FrontOffice investerar i Vopy Technology AS

Vopys mål är att bli ledande inom white label för neobanker (enabler). Deras primära målgrupp är främst stora telekombolag och etablerade varumärken med stora kundgrupper då deras plattform som är byggd på Blockchain, tillåter mycket stora transaktionsvolymer. Tack vare patenterad

FrontOffice genomför kvittningsemission

Teckningskursen har bestämts på grundval av B-aktiens genomsnittliga volymviktade kurs under de tjugo senaste handelsdagarna inkluderande 11 december 2019 och ligger ca 22 % över stängningskursen 11 december 2019. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt motsvarande ca 1,66 % av röster och