Conax Group AB erhåller upp till 4 MNOK i bidrag

Front Ventures AB (publ) (Front) intressebolag Conax Group AB (Conax) har erhållit ”SkatteFUNN” med upp till 4 MNOK från Norges forskningsråd avseende bidrag för två av sina utvecklingsprojekt.

Den norska staten stöttar näringslivet i Norge genom att via Norges forskningsråd, ge SkatteFUNN till relevanta utvecklingsprojekt efter godkänd ansökan och granskning.

Conax har via sitt helägda dotterbolag Conax Technology AS, erhållit SkatteFUNN för två av sina utvecklingsprojekt, Trusted Zone för kontaktlösa betalningar samt Marknadsplats för P2P-lån med blockkedjetransaktioner. Det erhållna bidraget avser utvecklingskostnader i projekten under åren 2020 och 2021 där utbetalning sker med 20% av redovisade kostnader, totalt upp till 4 MNOK.

Trusted Zone för kontaktlösa betalningar

Baserat på Conax patent (pending) avseende Trusted Zone, utvecklar bolaget en säkerhetsfunktion som förhindrar bedrägerier vid kontaktlösa kortbetalningar. Funktionen kontrollerar att korttransaktionen görs innanför ett användardefinierat avstånd från kortägarens mobil, om transaktionen sker utanför det angivna avståndet så krävs automatiskt kortets kod för att betalning ska kunna slutföras.

Conax kommer initialt leverera säkerhetsfunktionen till Vopy Technology AS som integrerar funktionen i sin neobank och därmed ger samtliga sina kunder tillgång till en utökad säkerhet vid kortbetalningar. Bolaget ser även fler framtida tillämpningsområden hos fler tilltänkta kunder.

Marknadsplats för P2P-lån med blockkedjetransaktioner

Conax bygger en applikation (Marknadsplats) för P2P-lån som möjliggör utlåning utan kontakt mellan långivare och låntagare. Applikationen designas för att levereras som ”white-label” lösning till olika finansiella aktörer.

I ett första steg ska lösningen integreras i Vopys neobank samt använda telefonoperatörers existerande kreditvärdering av kunder där amortering och räntebetalningar sker via telefonräkningen. Alla transaktioner lagras i en blockkedja som ger transparens till berörda parter samt inte kan manipuleras.

”Det är glädjande att se hur proaktiv den norska staten är när det gäller att stötta sitt näringsliv. Vi är speciellt stolta över att Norges forskningsråd efter utvärdering har bedömt två av Conax utvecklingsprojekt som tillräckligt intressanta för att ge stöd med upp till 4 MNOK under 2 år, ett stöd som kommer hjälpa Conax att allokera fler resurser till projekten och därmed kunna förbättra dem ytterligare.” säger Johan Lund, VD för Front Ventures AB.

Kategori
PDF
Arkiv