Emissionen i Conax Group är fulltecknad

Front Ventures AB (publ) portföljbolag Conax Group AB pågående emission om 15 MSEK är nu fulltecknad varför bolaget beslutat acceptera en överteckning med 20%.

Conax har hittills erhållit ca 15 MSEK från ca 270 investerare, intresset från både svenska och norska investerare har varit stort.

Styrelsen i Conax har som en följd av detta beslutat att utöka emissionsbeloppet och acceptera en överteckning med upp till 20%, därmed kan det totala emissionsbeloppet uppgå till maximalt 18 MSEK. Liksom tidigare är emissionen öppen fram till den 30 december eller tills full teckning om 18 MSEK uppnås.

Samtliga personer som hittills tecknat aktier i Conax kommer att erhålla begärt antal aktier. Conax tillämpar strikt principen ”först till kvarn” vilket innebär att bindande anmälningar hanteras och bokas i den ordning de kommer in.

Vi är mycket glada för det stora intresset från så många personer. Vi hade räknat med ett fåtal större investerare, dessutom har vi nu fått nästan 300 investerare av varierande storlek där vi verkligen uppskattar bredden som detta antal representerar.” säger Sven Hattenhauer styrelseordförande i Conax Group AB och COO i Front Ventures.

Mer information om den aktuella emissionen finns att läsa på conaxgroup.com/investors

Kategori
PDF
Arkiv