Front Ventures har sålt en mindre del av sitt innehav i QuickBit

I syfte att finansiera sina innehav och i avsaknad av andra finansieringsalternativ, har Front Ventures AB (publ) [Front] de senaste dagarna sålt 687 515 aktier till ett värde av 5 948 230 kronor.

Antalet sålda aktier motsvarar ca 11,5% av Fronts totala innehav i QuickBit eu AB (publ). Utöver kvarvarande aktier äger Front även 3.127.000 optioner TO1 i QuickBit eu AB.

”Vi har försökt att till varje pris undvika en försäljning av QuickBit då vi är fortsatt fast övertygade om bolagets starka utvecklingspotential. Covid-19 situationen har dock medfört ett betydligt svårare finansieringsklimat vilket i nuläget omöjliggjort andra alternativ. Vår bedömning är att finansierings-klimatet kommer förbättras under hösten varför vi ser denna försäljning som en kortsiktig om än nödvändig åtgärd.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

I genomsnitt har aktierna sålts till 8,65 kr aktie vilket resulterar i en avkastning på 270% med 3 748 182 kr i vinst.

För mer information kontakta:

Kategori
PDF
Arkiv