Front Ventures intressebolag Conax Group AB genomför en Pre-IPO på 15 MSEK

Conax Group AB (publ) (Conax) söker finansiering i syfte att slutföra utvecklingen av sin STEM blockkedja samt tillhörande applikationer.

Conax tar in totalt 15 MSEK till kursen 1,50 kr vilket ger en pre-money värdering om 115,9 MSEK. Finansieringen täcker bolagets utvecklings- och expansionskostnader och är beräknad så att kapitalet ska räcka fram till en förväntad notering på en publik marknadsplats tidigast i slutet av 2021.

I samråd med Front Ventures har huvudägarna i Conax Group AB gemensamt beslutat att upplåta upp till 3,375 MSEK till Front Ventures aktieägare, där minsta investering är 7 500 kr vilket ger 1 unit med 5 000 aktier. Investering ska göras senast den 30 december 2020 då Conax stänger sin pre-IPO. Ett erbjudande med fullständiga detaljer görs tillgängligt till Front Ventures aktieägare senast den 8 oktober genom publicering på hemsidorna för Conax Group AB respektive Front Ventures AB.

”Conax är i en utvecklingsfas med pågående projekt varför en investering i detta tidiga skede naturligtvis medför både en risk och en möjlighet. Conax avsikt är att i detta steg endast ta in ett begränsat antal nyckelinvesterare, efter förhandlingar har huvudägarna enats om att reservera en del av aktierna till Front Ventures ägare. Genom detta kan Front Ventures leva upp till ett av sina tidigare löften till aktieägarna vilket är glädjande.” säger Johan Lund, VD för Front Ventures AB.

Kategori
PDF
Arkiv