Front Ventures publicerar årsredovisning för 2020

Front Ventures AB (publ) (Front) årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns från idag tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisning avseende 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://frontventures.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ samt bifogas även i detta pressmeddelande som pdf-fil.

Kategori
PDF
Arkiv