Front Ventures tar upp lån på 10 MSEK

Front Ventures AB (publ) lånar 10 000 000 SEK för utökade investeringar i intressebolagen. Löptiden är 12 månader och årsräntan 12%.

Lånet ska dels användas till att utveckla påbörjade investeringar i Front Ventures AB (publ) nuvarande intressebolag samt i viss mån reglera tidigare lån. Som säkerhet för lånet pantsätter Front Ventures AB (publ) totalt 2 200 000 aktier i Quickbit eu AB (publ), aktierna kan därmed inte säljas av Front Ventures AB (publ) under lånetiden.

”Vi ser mycket positivt på detta låneutrymme då det ger oss handlingsfrihet och under överskådlig tid, tar bort behovet av att sälja aktier i våra innehav för att finansiera verksamheten.” säger Johan Lund, VD för Front Ventures AB (publ).

Kategori
PDF
Arkiv