Front Ventures utökar sitt innehav i neobanken Intergiro

Investmentbolaget Front Ventures AB (publ) har förvärvat 2 miljoner aktier i den snabbväxande neobanken Intergiro Intl. Förvärvet gjordes till en aktiekurs om 10 kr/aktie. Förvärvet regleras genom en säljarrevers och villkoras av godkänd ägarprövning hos Finansinspektionen.

Intergiro erbjuder ett komplett utbud av bankprodukter till digitala företagare (e-handlare) på en global marknad där Europa kommer först i tur. Genom att använda Intergiros tjänster kan ”closed loop payments” användas för onlinehandel vilket kortar ned tiden från 5 dagar till max 1 dag innan pengarna finns på kontot.

Intergiro innehar tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och är fullvärdiga medlemmar hos både VISA och MasterCard där man fungerar både som utgivande och inlösande bank, vilket ger e-handlaren snabbare och effektivare transaktionsflöden och lägre kostnader.

Dessutom han man stöd för valutahantering, swiftbetalningar samt kan ge ut egna IBAN adresser till sina kunder. Utgifter och redovisning av dessa är automatiserat och förberett för integration med e-handlarens affärssystem.

Sammantaget är man en fullservicelösning för e-handlares behov vad gäller banktjänster, elektroniska betalflöden och kortutgivning, även med stöd för kryptovalutor. Det som tidigare krävde 3-4 olika leverantörer hanteras nu enbart med Intergiro. Snabbare, smidigare och billigare än andra lösningar.

”Intergiro står precis på gränsen till sitt kommersiella genombrott med en helt unik kombinationen av teknik och möjligheter för bolagets kunder. Vi ser även ett intresse från flera större industriella aktörer inom finanssektorn, Intergiro är helt enkelt en attraktiv uppköpskandidat.

Vi arbetar för att dubbla vår ägarandel i Intergiro innan sommaren 2021. Därefter är det vår avsikt att avyttra Intergiro till en passande industriell aktör där vi kommer inleda sondering och diskussioner efter sommaren. De aktörer Front Ventures hittills haft kontakt med är intresserade av att förvärva betydande delar i bolaget, en s.k. corner, vilket vi planerar att inom kort uppnå i Intergiro.

Ökningen av Intergiros transaktionsvolymer har varit stor den senaste tiden och vi förväntar oss en kraftig värdetillväxt under resten av året. Vi ser att Intergiro idag har en mycket blygsam värdering, jämfört med liknande aktörer så som Trustly (värderas till ca 40 miljarder SEK) eller tyska neobanken N26 (värderas till ca 30 miljarder SEK).” säger Johan Lund, VD Front Ventures.

Efter förvärvet innehar Front Ventures 8 385 252 aktier i Intergiro motsvarande 14,26 % av kapital och röster vilket ger Intergiro en värdering på ca 587 MSEK. Säljreversen löper med 3 % ränta per år och har 12 mån löptid. Reversen innebär att Front Ventures kan välja att återbetala reversen med aktier i Front Ventures genom kvittningsemission baserad på VWAP under 30 handelsdagar från notifiering till säljare.

Vi planerar att nu på årsstämman i april, välja in Mikael Wandt i Front Ventures styrelse. Mikael sitter sedan en tid tillbaka i Intergiros styrelse och jag hoppas att vi genom detta kan stärka vårt inflytande ytterligare i Intergiro. Intergiro behöver bli bättre på att kommunicera och att få, framförallt kapitalmarknaden att förstå den potential som finns i bolaget. Det finns otroliga möjligheter för den här typen av verksamhet” säger Johan Lund.

Kategori
PDF
Arkiv