FrontOffice investerar 5 MSEK i Conax Group

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) fortsätter att investera i fintechbolag och presenterar nu ytterligare ett förvärv i form av mjukvaruföretaget Conax Group AB (publ) (”Conax”). Totalt investeras 5 miljoner sek mot en ägarandel om 15 %. Investeringen sker kontant.

Conax Group AB (publ) utvecklar högteknologiska programvaror inom open banking och fintech. Conax har bland annat utvecklat en egen patenterad blockkedja (blockchain) som klarar mycket höga transaktionshastigheter ”block time” på så kort tid som 330 millisekunder. Detta kan jämföras med den vanligaste förekommande blockchainbaserade plattformen Ethereum, som klarar en blockchaintransaktion ”block time” på ca 10-15 sekunder.

Conax erbjuder finansiella aktörer en lösning för att helt automatiserat kunna hantera clearing och stamping av finansiella transaktioner, smarta kontrakt (smart contracts) och lösningar för t ex. peer to peer baserad låneverksamhet (även kallat p2p-lån eller crowdlending, som är ett samlingsbegrepp för digitala handelsplatser som tillåter låntagare att ansöka om lån som investerare sedan finansierar med sina insatta pengar).

”Vi tror på en stor tillväxtpotential för Conax och har dialog om samarbete med flera internationella aktörer inom traditionell finans, fintech samt bank. FrontOffice blir en viktig ägare i Conax och kommer även ansvara för Conax kommande börsnotering.” säger Sven Hattenhauer, styrelseordförande i Conax Group AB och COO i FrontOffice Nordic.

Conax lösning bygger på patenterad teknik och bolaget innehar ett godkänt patent (patent approved) inom diagnostik och IOT (internet of things) samt har ytterligare tre patentansökningar som inväntar ett slutligt godkännande (patent pending) inom blockchain och positionsbaserad autentisiering av transaktioner i realtid. Den höga transaktionshastigheten i Conax blockkedja medför att Conax uppfyller de krav Mastercard, Visa och American Express ställer på aktörer för att hantera kontaktlösa kortbetalningar. Conax är därmed ett av få företag i världen som har en plattform som möter de krav Mastercard, Visa och American Express ställer för att få hantera blockkedjebaserade kontaktlösa kortbetalningar.

Idag bedrivs den operativa verksamheten genom det norska bolaget Conax Technology

AS. Som ett led i förberedelserna inför en planerad notering, har det svenska bolaget (Conax Group AB publ) tidigare via en kvittningsemission förvärvat 100% av Conax Technology AS. Under 2019 omsatte Conax Technology AS totalt 6,6 MNOK med en vinst på drygt 3 MNOK.

”Conax passar mycket bra in i FrontOffice ”nya portfölj” med lovande fintechbolag. Vi ser synergier med våra andra bolag, både rent tekniskt men även kompetensmässigt så har bolagen i vår portfölj stor nytta av varandra. Conax har långtgående planer på en notering på den svenska marknaden och vi är glada att vi kan vara med och hjälpa dem på denna resa” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic.

För teknisk information, se www.conaxgroup.com

Om affären

FrontOffice förvärvar 11 444 805 aktier á 0,44 kr för totalt 5 000 000 sek, vilket motsvarar en ägarandel om ca 15 %. Investeringen görs kontant.

Kategori
PDF
Arkiv