FrontOffice utökar sitt innehav i QuickBit

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har utökat sitt innehav i QuickBit eu AB (publ) genom att förvärva 86 975 aktier till en snittkurs om 11,47 kr, motsvarande en total köpeskilling om 997 649 kr. Förvärvet skedde över marknaden.

”I och med det inlösenavtalet och de förvärv som QuickBit nyligen kommunicerat så ser framtiden minst sagt spännande ut, då de utvecklar både sin grundverksamhet och gör strategiskt viktigt förvärv. QuickBit bevisar om och om igen att de kan leverera och de visar fina siffror i senaste rapporten och de har dessutom två nya intäktsben på gång. Jag är övertygad om att FrontOffice förvärv blir en bra investering som ger en mycket god avkastning till våra aktieägare. Vi tror helt enkelt på en bra framtida värdeökning i QuickBit säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic.

Johan Lund, FrontOffice VD och styrelseledamot i QuickBit köpte privat 40 000 QuickBit aktier den 21 februari till snittkursen 11,55 kr, en affär på totalt 462 000kr.

Om affären

Antal aktier:                        86 975 aktier

Snittkurs:                            11,47 kr

Total köpeskilling:              997 649 kr

Efter affären innehar FrontOffice 5 984 856 aktier och samt 3 127 100 teckningsoptioner serie 1 i QuickBit, motsvarande ca 9,2 % av kapital och röster.

Kategori
PDF
Arkiv