Reserverade Units för Front Ventures aktieägare i Conax Group är nu fulltecknade

Front Ventures AB (publ) portföljbolag Conax Group AB genomför just nu en pre IPO emission där bolaget tar in totalt 15 miljoner sek för att möjliggöra nästa fas i produktutvecklingen. I emissionen var units för ca 3,7 miljoner sek reserverade för aktieägare i Front Ventures, vilka nu är fulltecknade.

Över 100 aktieägare i Front Ventures tog chansen att teckna sig för aktier i fintech-bolaget Conax Group och därav är nu de units som var reserverade för Front Ventures aktieägare fulltecknade.

Conax Groups emission pågår fram till den 30 december 2020 och det finns fortfarande möjlighet att delta i emissionen, dock har Front Ventures aktieägare ej längre rätt till förtur vid eventuell överteckning.

Klicka här för att delta i emissionen och läsa mer om Conax Group >>

Kategori
PDF
Arkiv