Front Ventures beslutar om avstämningsdag för rätt att erhålla ny teckningsoption TO3B

Front Ventures AB (publ) har den 9 maj 2022 offentliggjort beslut om emission av en ny teckningsoptionsserie enligt nedan villkor och tilldelningsprinciper i sammandrag (”TO3B”). En (1) TO3B tilldelas vederlagsfritt för varje en (1) teckningsoption med kortnamn "FRNT TO2B" / ISIN: SE0014479390 ("TO2B") som innehas på en avstämningsdag att beslutas av bolagets styrelse. Styrelsen har … Fortsätt läsa Front Ventures beslutar om avstämningsdag för rätt att erhålla ny teckningsoption TO3B