Aktiekapital

Per den 31 december 2019 uppgick aktiekapitalet i Front Ventures till 1 646 000 kr. Aktiekapitalet är fördelat på 37 160 919 aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Det finns två aktieslag – serie A samt serie B – och varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Totalt utestående aktier består av 2 000 000 aktier av serie A samt 35 160 919 aktier av serie B. Aktier av serie A berättigar till 10 röster och aktier av serie B berättigar till en röst på bolagsstämman.

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolaget grundades.

Datum (registrering)HändelseAktieslagFörändring antal aktierFörändring aktiekapitalKvotvärde (kr/aktie)Totalt antal aktierAktiekapital (kr)
2013-06-27NybildningA-aktie2 000 000100 000,000,052 000 000100 000,00
2013-06-27NybildningB-aktie8 000 000400 000,000,0510 000 000500 000,00
2013-10-11NyemissionB-aktie469 56023 478,000,0510 469 560523 478,00
2013-11-28NyemissionB-aktie530 44026 522,000,0511 000 000550 000,00
2016-04-11NyemissionB-aktie974 52348 726,150,0511 974 523598 726,15
2016-06-07NyemissionB-aktie128 9656 448,250,0512 103 488605 174,40
2016-06-16NyemissionB-aktie896 50844 825,400,0512 999 996649 999,80
2016-09-06NyemissionPreferensaktie*1 425 00071 250,000,0514 424 996721 249,80
2017-01-24NyemissionB-aktie750 00037 500,000,0515 174 996758 749,80
2017-03-23NyemissionB-aktie116 0005 800,000,0515 290 996764 549,80
2018-04-12NyemissionB-aktie752 50037 625,000,0516 043 496802 174,80
2018-04-11NyemissionB-aktie2 482 747124 137,350,0518 526 243926 312,15
2018-05-18NyemissionB-aktie3 049 570152 478,500,0521 575 8131 078 790,65
2018-05-18NyemissionB-aktie603 00030 150,000,0522 178 8131 108 940,65
2018-05-23NyemissionB-aktie1 408 75070 437,500,0523 587 5631 179 378,15
2018-08-01NyemissionB-aktie2 951 110147 555,500,0526 538 6731 326 933,65
2018-10-01NyemissionB-aktie1 887 42894 371,400,0528 426 1011 421 305,05
2018-10-17NyemissionB-aktie22 5001 125,000,0528 448 6011 422 430,05
2019-04-30NyemissionB-aktie3 636 363181 818,150,0532 084 9641 604 248,20
2020-05-06NyemissionB-aktie845 18642 259,300,0532 930 1501 646 507,50
2020-01-11NyemissionB-aktie4 230 769211 538,450,0537 160 9191 858 045,95
*Omvandlade till B-aktie
Antal A-aktier2 000 000
Antal B-aktier35 160 919