Våra investeringar

Front Ventures är ett investmentbolag som fokuserar på fintechsektorn. Gemensamma för de bolag vi väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential för ökad tillväxt och lönsamhet inom en treårsperiod. Vi vill också kunna ha möjlighet att göra en exit efter tre år, antingen genom en försäljning eller att notera portföljbolaget på en handelsplats. Front Ventures är noterade på NGM.

0 Mkr
Total investering per 2020-08-31

Portföljbolag per 31 augusti 2020 (uppdateras månadsvis)

BolagVerksamhetLandFörvärvÄgarandel, %Antal aktierAnskaffningsvärde (kr)Aktuellt värde
QuickBitKryptovalutaSverige20177,85 297 45015 50677058 748 721
IntergiroNeobankSverige20179,05 092 06538 372 00040 736 520
VopyNeobankNorge20196,93 184 7135 272 3827 643 311
StockabooAktiechattSverige201720,020 000350 000350 000
Blockchain VoucherNeobankSverige202054,22 301 00012 000 00025 408 000
Conax GroupBlockchainSverige202023,017 825 93610 000 00014 617 268
PayFuncPayment Service ProviderSverige202013,33 278 6892 000 0002 000 000
84 513 656166 778 768
Portföljbolagens värde redovisas per 31 augusti 2020 och baseras på senast genomförda transaktion. I värderingen av QuickBit ingår totalt 3 127 100 teckningsoptioner till en värdering om ca 21,7 MSEK.
QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.
Blockchain Voucher möjliggör skapandet av virtuella kort som kan ges ut över hela världen. Bolagets teknik bygger på kombinationen av blockchain och virtuella betalkort, vilket innebär att alla transaktioner får ett spårbart flöde som är omöjligt att manipulera.
Conax utvecklar högteknologiska programvaror inom open banking och fintech. Bolaget erbjuder finansiella aktörer en lösning för att helt automatiserat kunna hantera clearing av finansiella transaktioner, smarta kontrakt och lösningar för t ex. peer to peer lån.
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring aktier och finans i realtid. Visionen är att erbjuda en plats dit alla vill gå för att diskutera aktier på ett så effektivt, trevligt och lärorikt sätt som möjligt.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.
PayFunc är en plattform för betalningar inom digitala tjänster – micropayments, ”Pay as You Go” och abonnemangsbetalningar. Plattformen är helt molnbaserad.