Våra investeringar

Front Ventures är ett investmentbolag som fokuserar på fintechsektorn. Gemensamma för de bolag vi väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential för ökad tillväxt och lönsamhet inom en treårsperiod. Vi vill också kunna ha möjlighet att göra en exit efter tre år, antingen genom en försäljning eller att notera portföljbolaget på en handelsplats. Front Ventures är noterade på NGM.

0 Mkr
Total investering per 2022-06-30

Portföljbolag per 30 juni 2022

BolagVerksamhetLandFörvärvÄgarandel %Antal aktierAnskaffningsvärde (kr)Aktuellt värde (kr)
PowrsBetallösningSverige202223,510 442 037 3 100 0003 100 000
IntergiroNeobankSverige20179,28 099 35251 512 72051 512 720
VopyNeobankSverige201913,326 664 604*25 188 92866 824 983
79 801 648121 437 703
Portföljbolagens värde redovisas per 30 juni 2022 och baseras på senast genomförda transaktion.

* Utöver aktieinnehavet äger Front Ventures ytterligare 880 000 teckningsoptioner i Vopy.
Powrs är ett svenskt tillväxtbolag inom betalningslösningar baserad på SaaS modellen. Bolaget utvecklar och säljer betallösningar som bygger på principen ”escrowing”, där en betrodd tredje part säkert förvarar betalningen fram tills alla överenskomna villkor är uppfyllda. Tjänsten som Powrs erbjuder heter Vaulter Checkout.
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.