Våra investeringar

Front Ventures är ett investmentbolag som fokuserar på fintechsektorn. Gemensamma för de bolag vi väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential för ökad tillväxt och lönsamhet inom en treårsperiod. Vi vill också kunna ha möjlighet att göra en exit efter tre år, antingen genom en försäljning eller att notera portföljbolaget på en handelsplats. Front Ventures är noterade på NGM.

0 Mkr
Total investering per 2023-06-30

Portföljbolag per 30 juni 2023

BolagVerksamhetLandFörvärvÄgarandel %Antal aktierAnskaffningsvärde (kr)
PowrsBetallösningSverige2022ca 23 %36 966 8444 100 000
IntergiroNeobankSverige2017ca 9 %8 099 35251 512 720
VopyNeobankSverige2019ca 13 %26 664 604*25 188 928
80 801 648
Portföljbolagens värde redovisas och baseras på senast genomförda transaktion.

* Utöver aktieinnehavet äger Front Ventures ytterligare 880 000 teckningsoptioner i Vopy.
Powrs är ett svenskt tillväxtbolag inom betalningslösningar baserad på SaaS modellen. Bolaget utvecklar och säljer betallösningar som bygger på principen ”escrowing”, där en betrodd tredje part säkert förvarar betalningen fram tills alla överenskomna villkor är uppfyllda. Tjänsten som Powrs erbjuder heter Vaulter Checkout.
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.