Våra investeringar

Front Ventures är ett investmentbolag som fokuserar på fintechsektorn. Gemensamma för de bolag vi väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential för ökad tillväxt och lönsamhet inom en treårsperiod. Vi vill också kunna ha möjlighet att göra en exit efter tre år, antingen genom en försäljning eller att notera portföljbolaget på en handelsplats. Front Ventures är noterade på NGM.

0 Mkr
Total investering per 2021-06-30

Portföljbolag per 30 juni 2021

BolagVerksamhetLandFörvärvÄgarandel %Antal aktierAnskaffningsvärde (kr)Aktuellt värde (kr)
QuickBitKryptovalutaSverige20177,56 637 10919 210 44863 915 360
Intergiro*NeobankSverige201716,69 785 25292 570 420136 993 528
Vopy**NeobankNorge201914,126 729 99315 338 92866 824 983
127 309 472267 733 871
Portföljbolagens värde redovisas per 30 juni 2021 och baseras på senast genomförda transaktion.

*Front innehar även 662 368 teckningsoptioner som löses in till aktier hösten 2021.
**Conax har förvärvat Vopy och bytt namn till Vopy.
QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.