Våra investeringar

Front Ventures är ett investmentbolag som fokuserar på fintechsektorn. Gemensamma för de bolag vi väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential för ökad tillväxt och lönsamhet inom en treårsperiod. Vi vill också kunna ha möjlighet att göra en exit efter tre år, antingen genom en försäljning eller att notera portföljbolaget på en handelsplats. Front Ventures är noterade på NGM.

0 Mkr
Total investering per 2021-12-31

Portföljbolag per 31 december 2021

BolagVerksamhetLandFörvärvÄgarandel %Antal aktierAnskaffningsvärde (kr)Aktuellt värde (kr)
QuickBitKryptovalutaSverige20173,42 956 035*8 908 96816 672 000
IntergiroNeobankSverige20179,28 099 352**51 512 72051 512 720
VopyNeobankNorge201913,326 664 604***24 138 92878 592 732
84 560 616146 777 452
Portföljbolagens värde redovisas per 31 december 2021 och baseras på senast genomförda transaktion.

* Innehavet i Quickbit har i inledningen av 2022 avyttrats i sin helhet
** Utöver aktieinnehavet äger Front Ventures ytterligare 3 089 533 teckningsoptioner i Intergiro. Teckningsoptionerna förföll vid årsskiftet och Front Ventures valde att ej teckna dem.
*** Utöver aktieinnehavet äger Front Ventures ytterligare 880 000 teckningsoptioner i Vopy.
QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.