Powrs

Powrs är ett svenskt tillväxtbolag inom betalningslösningar baserad på SaaS modellen. Bolaget utvecklar och säljer betallösningar som bygger på principen ”escrowing”, där en betrodd tredje part säkert förvarar betalningen fram tills alla överenskomna villkor är uppfyllda. Tjänsten som Powrs erbjuder heter Vaulter Checkout.

Powrs är ett svenskt tillväxtbolag inom betalningslösningar baserad på SaaS modellen. Bolaget utvecklar och säljer betallösningar som bygger på principen ”escrowing”, där en betrodd tredje part säkert förvarar betalningen fram tills alla överenskomna villkor är uppfyllda. Tjänsten som Powrs erbjuder heter Vaulter Checkout och med denna har bolaget löst det så kallade ”köp-sälj-dilemmat” där köparen inte vill betala förrän varan är levererad och säljaren inte vill leverera förrän betalning är bekräftad. ​En problematik som ofta uppstår i internationella transaktioner.

Verksamhet
Betallösningar
Land
Sverige
Förvärv
2022
Ägarandel (%)
Antal aktier
13 080 970
Investering (kr)
5 100 000
Läs mer på:
https://www.powrs.se/
Uppdaterat: 2023-12-31
0
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.
Search