Intergiro

Intergiro
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.

Intergiro är ett svenskt fintechbolag som erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Intergiro har tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och tillhandahålla betaltjänster inom hela EU.

Målsättningen för Intergiro är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom att från en plattform erbjuda de finansiella tjänster som små till medelstora företag (SME) efterfrågar. Det handlar om allt ifrån ”traditionella” betal- och korttjänster till integrerade bokföringstjänster. På sikt kommer även kreditprodukter att erbjudas. Intergiro är fullvärdiga medlemmar (Principal Members) hos VISA och MasterCard som kortutgivare och inlösare av betaltransaktioner.

Intergiro har en egenutvecklade betaltjänsteplattform som är anpassad för direkttjänster till SMEs. Till detta erbjuder Intergiro även s.k. banking-as-a-service (BaaS). På så sätt tillhandahåller och utvecklar Intergiro API-baserade tjänster inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Dessa lösningar erbjuds kunder enligt en s.k white label-modell till både oreglerade motparter och andra finansiella institutioner.

Intergiros operativa bas är Stockholm men bolaget har all plattformsutveckling vid ett utvecklingscenter i Belarus.

Verksamhet
Neobank
Land
Sverige
Förvärv
2017
Ägarandel (%)
11,5
Antal aktier
5 785 252
Investering (kr)
44 570 420
Läs mer på:
https://intergiro.com
0
Uppdaterat: 2021-02-15
QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.
Conax utvecklar högteknologiska programvaror inom open banking och fintech. Bolaget erbjuder finansiella aktörer en lösning för att helt automatiserat kunna hantera clearing av finansiella transaktioner, smarta kontrakt och lösningar för t ex. peer to peer lån.
Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.
Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring aktier och finans i realtid. Visionen är att erbjuda en plats dit alla vill gå för att diskutera aktier på ett så effektivt, trevligt och lärorikt sätt som möjligt.