Vopy

Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.

Conax Group AB förvärvade 100% av Vopy AB under mars 2021. Därefter har Conax Group bytt namn till Vopy AB.

Vopy utvecklar högteknologiska programvaror inom open banking och fintech. Bolaget erbjuder finansiella aktörer en lösning för att helt automatiserat kunna hantera clearing av finansiella transaktioner, smarta kontrakt och lösningar för t ex. peer to peer lån.

Vopy erbjuder även tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke, och på så sätt hantera transaktioner själva.

Vopys tjänst bygger på en unik och patenterad teknik och bolaget har ett s.k. BIN-avtal inom den Europa-gemensamma betalmarknaden Single Euro Payments Area (SEPA). Därmed kan Vopy erbjuda finansiella tjänster över hela Europa. Denna licens omfattar både e-money-utgivning och kreditgivning. Detta är viktigt för att kunna skapa exempelvis en egen neobank under sitt eget varumärke.

Vopys målsättning är att bli ledande inom s.k white label-lösningar för neobanker, dvs en så kallad enabler. Vopys primära målgrupp är främst stora telekombolag och andra väletablerade varumärken med stora kundgrupper. Det här är aktörer som som har stort värde i att äga sin egen bank och därmed sina egna transaktioner. Då Vopys plattform är byggd på blockchain ger den säkra transaktioner med minimal risk för fel eller bedrägerier. Tack vare patenterad teknik kan Vopy ersätta delar av det manuella clearingsystem som många av de traditionella bankernas plattformar bygger på idag, vilket innebär en möjlighet att hantera stora och många transaktioner både snabbare, säkrare och till lägre kostnader.

Bolagets huvudkontor ligger i Stockholms≈ z men all utveckling sker på utvecklingscenter i Kanada, England och Indien.

Verksamhet
Neobank
Land
Sverige
Förvärv
2019
Ägarandel (%)
Antal aktier
35 164 460
Investering (kr)
28 723 928
Läs mer på:
https://www.vopy.com
Uppdaterat: 2023-12-31
0
Powrs är ett svenskt tillväxtbolag inom betalningslösningar baserad på SaaS modellen. Bolaget utvecklar och säljer betallösningar som bygger på principen ”escrowing”, där en betrodd tredje part säkert förvarar betalningen fram tills alla överenskomna villkor är uppfyllda. Tjänsten som Powrs erbjuder heter Vaulter Checkout.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.
Search