Vopy

Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke.

Vopy erbjuder tjänster inom betalningar, med fokus på e-money-utgivning och kreditgivning för kunder över hela Europa. Vopy möjliggör därmed för kunder att skapa en egen neobank, under sitt eget varumärke, och på så sätt hantera transaktioner själva.

Vopys tjänst bygger på en unik och patenterad teknik och bolaget har ett s.k. BIN-avtal inom den Europa-gemensamma betalmarknaden Single Euro Payments Area (SEPA). Därmed kan Vopy erbjuda finansiella tjänster över hela Europa. Denna licens omfattar både e-money-utgivning och kreditgivning. Detta är viktigt för att kunna skapa exempelvis en egen neobank under sitt eget varumärke.

Vopys målsättning är att bli ledande inom s.k white label-lösningar för neobanker, dvs en så kallad enabler. Vopys primära målgrupp är främst stora telekombolag och andra väletablerade varumärken med stora kundgrupper. Det här är aktörer som som har stort värde i att äga sin egen bank och därmed sina egna transaktioner. Då Vopys plattform är byggd på blockchain ger den säkra transaktioner med minimal risk för fel eller bedrägerier. Tack vare patenterad teknik kan Vopy ersätta delar av det manuella clearingsystem som många av de traditionella bankernas plattformar bygger på idag, vilket innebär en möjlighet att hantera stora och många transaktioner både snabbare, säkrare och till lägre kostnader.

Bolagets huvudkontor ligger i Norge men all utveckling sker på utvecklingscenter i Kanada, England och Indien.

Verksamhet
Neobank
Land
Sverige
Förvärv
2019
Ägarandel (%)
7,5
Antal aktier
3 790 214
Investering (kr)
6 272 382
Läs mer på:
https://www.vopy.com
0
Uppdaterat: 2020-09-30
QuickBit grundades 2016 och erbjuder en lösning som under- lättar för människor att använda kryptovaluta i sin vardag, genom att användare snabbt, enkelt och säkert ska kunna köpa kryptovaluta för betalning vid köp av varor och tjänster online. QuickBits vision är att sträva efter en ekonomi utan gränser.
Blockchain Voucher möjliggör skapandet av virtuella kort som kan ges ut över hela världen. Bolagets teknik bygger på kombinationen av blockchain och virtuella betalkort, vilket innebär att alla transaktioner får ett spårbart flöde som är omöjligt att manipulera.
Conax utvecklar högteknologiska programvaror inom open banking och fintech. Bolaget erbjuder finansiella aktörer en lösning för att helt automatiserat kunna hantera clearing av finansiella transaktioner, smarta kontrakt och lösningar för t ex. peer to peer lån.
Stockaboo är en aktiechatt för diskussioner kring aktier och finans i realtid. Visionen är att erbjuda en plats dit alla vill gå för att diskutera aktier på ett så effektivt, trevligt och lärorikt sätt som möjligt.
Intergiro erbjuder företagskunder inom hela EU ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Målsättningen är att vara ett fullservicealternativ till traditionella banker genom sin egenutvecklade plattform.
PayFunc är en plattform för betalningar inom digitala tjänster – micropayments, ”Pay as You Go” och abonnemangsbetalningar. Plattformen är helt molnbaserad.