Finansiell kalender

Finansiell kalender

Från och med 2019 lämnar Front Ventures endast halv- och helårsrapporter. Dessa rapporter offentliggörs som regel i god tid innan aktiehandeln på NGM Nordic SME öppnar kl. 09:00.

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké 2023: 23 februari 2024

Årsredovisning 2023: 12 april 2024

Årsstämma 2023: 3 maj 2024

Halvårsrapport 2024: 16 augusti 2024

En period om trettio dagar före publiceringen av halvårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Front Ventures som en ”tyst period”. Det innebär att Front Ventures är restriktiv med all kontakt med kapitalmarknaden

Om Front Ventures

Front Ventures är ett investmentbolag inom fintech. Vi investerar i marknader som ännu inte mättats. Vi är varken bank eller institution. Vi är mindre men också snabbare.

I vår värld är ingenting lika dyrbart som tid

Förlorad tid kostar. Varje affär som går långsamt, stjäl tid från den som står på tur. Oavsett om det är komplicerade processer eller ett ögonblicks verk, är tiden alltid en del av ekvationen. Det är här som Front Ventures gör skillnad.

Friktionsfria transaktioner är framtidens affärer

Vi investerar i företag som kan minska friktionen i digitala transaktioner. Ju snabbare affärer kan ske, desto fler affärer kan göras. Ju fler affärer som kan göras, desto mer värdefull blir tiden som tjänas. Men vi stannar inte där. Företagen måste också ha potential till att bli marknadsledande varumärken i sina kategorier.

Vi kan göra stor skillnad på
kort tid

Vi lever som vi lär. När vi går in i projekt gör vi det fullt ut. Vi erbjuder allt utom tålamod. Vi går igenom bolag för att hitta detaljerna som kan göra störst skillnad på kortast tid. Vi förädlar processer. Tar bort sådant som bromsar. Mjukvaror städas. Omvägar kortas.

Sök