Finansiell kalender

Finansiell kalender

Från och med 2019 lämnar Front Ventures endast halv- och helårsrapporter. Dessa rapporter offentliggörs som regel i god tid innan aktiehandeln på NGM Nordic SME öppnar kl. 09:00.

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information under för räkenskapsåret 2020 enligt följande plan:

Årsstämma 2019: 14 maj 2020
Halvårsrapport 2020: 20 augusti 2020

En period om trettio dagar före publiceringen av halvårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Front Ventures som en ”tyst period”. Det innebär att Front Ventures är restriktiv med all kontakt med kapitalmarknaden.

Under räkenskapsåret 2020 infaller de tysta perioderna enligt följande:
21 juli – 19 augusti, tyst period innan halvårsrapport 2020

Om Front Ventures

Front Ventures är ett investmentbolag inom fintech. Vi investerar i marknader som ännu inte mättats. Vi är varken bank eller institution. Vi är mindre men också snabbare.

I vår värld är ingenting lika dyrbart som tid

Förlorad tid kostar. Varje affär som går långsamt, stjäl tid från den som står på tur. Oavsett om det är komplicerade processer eller ett ögonblicks verk, är tiden alltid en del av ekvationen. Det är här som Front Ventures gör skillnad.

Friktionsfria transaktioner är framtidens affärer

Vi investerar i företag som kan minska friktionen i digitala transaktioner. Ju snabbare affärer kan ske, desto fler affärer kan göras. Ju fler affärer som kan göras, desto mer värdefull blir tiden som tjänas. Men vi stannar inte där. Företagen måste också ha potential till att bli marknadsledande varumärken i sina kategorier.

Vi kan göra stor skillnad på
kort tid

Vi lever som vi lär. När vi går in i projekt gör vi det fullt ut. Vi erbjuder allt utom tålamod. Vi går igenom bolag för att hitta detaljerna som kan göra störst skillnad på kortast tid. Vi förädlar processer. Tar bort sådant som bromsar. Mjukvaror städas. Omvägar kortas.