Investor Relations

Investor Relations

Läs våra senaste pressmeddelanden

Front Ventures publicerar löpande nyheter och regulatoriska pressmeddelanden i vårt nyhetsrum.

Läs vår senaste årsredovisning

Från och med 1 januari 2019 offentliggör Front Ventures endast halvårsrapport och bokslutskommuniké under ett räkenskapsår.

Front Ventures är ett investmentbolag inom fintech. Vi investerar i marknader som ännu inte mättats. Vi är varken bank eller institution. Vi är mindre men också snabbare.

Gemensamma för de bolag vi väljer att investera i är att det ska finnas en tydlig potential för ökad tillväxt och lönsamhet inom en treårsperiod. Vi vill också kunna ha möjlighet att göra en exit efter tre år, antingen genom en försäljning eller att notera portföljbolaget på en handelsplats. Front Ventures är noterade på NGM Nordic SME.

Search