Vopys nyemission övertecknad

Front Ventures portföljbolag, Vopy har stängt sin emission. Totalt tecknades aktier till ett värde av 10 648 501 kr jämfört med tidigare beslutat emissionsbelopp om 9 000 005 kr, en överteckning med drygt 18%.

Vopys styrelse har beslutat att acceptera den fulla överteckningen vilket innebär att samtliga deltagare kommer att erhålla begärt antal aktier. Det totala inkomna emissionsbeloppet om 10 648 501 kr fördelas till 5 438 126 kr i kontant likvid och resterande belopp i kvittningar av lån och leverantörsskulder.

“Med en övertecknad emission är vi mycket nöjda men även ödmjuka och tacksamma för det förtroende vi erhållit från de drygt 150 aktieägare som deltagit i emissionen. Det tillförda kapitalet i kombination med fortsatt låga driftskostnader gör att vi ser positivt på våra möjligheter att utöver befintliga intäkter från kortinlösen, även starta upp intäktsflöden från den enorma remittancemarknaden. Potentialen är stor samtidigt som affärsprocesserna både med kunder och leverantörer har visat sig mer tidskrävande än vi tidigare bedömt.

Nu kan vi med full kraft ägna oss åt att öka våra intäktsflöden, slutföra flera kundavtal samt starta upp leveranser till bKash enligt tidigare kommunicerat avtal. Jag vill slutligen tacka alla som givit oss sitt förtroende genom att delta i denna emission”, säger Sven Hattenhauer, VD för Vopy AB.
 

Om Vopy
Vopy är ett svenskt fintech bolag. Vopys produkter ger hundratals miljoner invånare i tillväxtländer tillgång till attraktiva internationella spar- och investeringsmöjligheter. Vopys kunder är banker och digitala banker i tillväxtländer. Med Vopys produkter kan dessa erbjuda sina kunder attraktiva lösningar för valutasparande, internationella investeringar samt sekundsnabba internationella pengaöverföringar. Vopys produkter förpackas i kundens färg och form (white label) där kundens varumärke och kundunderlag lägger grunden för tillväxt – en B2B2C baserad affärsmodell. 

Vopy ger sina kunder verktyg som ökar kundlojaliteten, skapar högre intäkter och kundvärde, utan att kunderna behöver investera i ny teknik, licenser eller expertis. Med Vopys produkter kan företag driva ekonomisk integration och därigenom skapa inkludering för hundratals miljoner människor över hela världen.

Vopys huvudkontor finns i Stockholm, med närvaro i Norge, Kanada och Pakistan. Läs mer på vopy.com

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök