Vopy i avtal med Bangladesh största digitala bank – bKash

Front Ventures portföljbolag - fintechbolaget Vopy AB (publ) har slutit ett betydande avtal med bKash (https://www.bkash.com/en) - Bangladesh största digitala bank med ca 70 miljoner kunder. 2021 blev bKash den första unicorn-startupen* någonsin i Bangladesh och nu avser de att använda Vopys finansiella white label-plattform för att bredda sitt kunderbjudande.

bKash är en joint venture mellan BRAC Bank, USA-baserade Money in Motion LLC, International Finance Corporation of the World Bank Group, Bill and Melinda Gates Foundation, Ant Group och SoftBank Vision Fund och drivs under tillsyn av Bangladesh Bank.

bKash är de facto standard i Bangladesh och finns i princip i varje hushåll. bKash har bl. a. utsetts till landets bästa varumärke fem år i rad (2019-2023). År 2023 överlämnade Bangladesh premiärminister Sheikh Hasina ”Fintech Pioneer Award” till bKash för deras banbrytande roll i Bangladeshs fintech-utveckling. 2017 rankade tidningen Fortune, bKash som nummer 23 bland de 50 bästa företagen på deras ”Change the World-lista” och tidningen Asia money har utsett bKash till den bästa digitala banklösningen.

bKash genererar redan inkomster från remittances på mottagarsidan, det vill säga när pengar skickas från utlandet till ett bKash-konto i Bangladesh. De ser nu stor potential i att expandera verksamheten utanför Bangladesh och även skapa intäkter på avsändarsidan, dvs. när någon skickar pengar från ett bKash konto utomlands. Till denna expansion har de valt Vopys finansiella white-label plattform.

”Remittance avser de pengar som utländska gästarbetare skickar hem till familjen i sitt hemland. År 2022 skickades 21 miljarder USD i remittances till Bangladesh. 70 % av transaktionerna skedde från de marknader Vopy adresserar dvs. Storbritannien, EU, Dubai och Saudi Arabien. Tack vare bKash mycket starka varumärke och den smidiga användarupplevelsen som Vopys app erbjuder förväntas bKash snabbt etablera sig på den internationella remittance-marknaden och vinna betydande marknadsandelar de kommande åren. Vopys affärsmodell bygger på att ta en liten procentuell del av alla transaktioner, dessa är i sig ofta små men i totalvolym kommer de över tid uppgå till mycket stora summor” säger Sven Hattenhauer, VD Vopy.

bKash har erhållit ett godkännande från Bangladesh Bank där de tillåtits att erbjuda bankkonton till medborgare som arbetar utomlands. Parallellt med att erbjuda Vopys remittance-lösning till sina kunder avser bKash även att lansera en version av sin egen app till utlandsarbetare med behov av ett lokalt bankkonto i Bangladesh med möjlighet att göra direktöverföringar i appen – en lösning som möjliggörs med Vopys teknik.

”Efter 18 månaders dialog med bKash är vi mycket stolta över detta avtal. Vi kommer starta leveranser till bKash inom kort och vår förväntan är att vi når substantiella volymer efter sommaren. Vopy genomför just nu en nyemission där allmänheten har bjudits in att bli delägare, då kapital är en nyckelfaktor i vår tillväxtresa och en möjliggörare för detta avtal. Fortfarande finns det möjlighet att delta i emissionen som görs på historiskt låg värdering, något som troligen kommer ändras framöver i och med denna affär. Vi hänvisar alla intresserade till vår hemsida https://www.vopy.com/invest ” säger Sven Hattenhauer.

Om bkash
Sedan starten 2011 har bKash blivit en integrerad del av livet för miljontals människor. Genom snabba, enkla och säkra digitala transaktioner har bKash blivit en del av varje hushåll i Bangladesh, och ordet ”bKash” har blivit ett verb. Folk säger nu ”bKash koro (me)” i stället för ”skicka pengar till mig”. Genom att tillgodose människors dagliga transaktionsbehov ger bKash dem möjlighet att förverkliga sina drömmar samtidigt som de för landet framåt.

Finansiell inkludering ligger i bKashs DNA. Genom att driva på teknisk innovation och följa reglerna i alla sina affärer har företaget erbjudit ett brett utbud av tjänster för att ge kunderna frihet i sina finansiella transaktioner. Under åren har bKash byggt upp ett robust nätverk med nästan 330 000 ombud och 550 000 handlare över hela landet. bKash har också integrerats med banker, finansinstitut och tjänsteleverantörer för att stärka det kontantlösa digitala finansiella ekosystemet i landet. Som ett resultat av detta är bKash nu en betrodd plattform med en stor kundbas på mer än 70 miljoner.

https://www.bkash.com/en

Om Vopy
Vopy är ett svenskt fintech företag. Vopys produkter ger hundratals miljoner invånare i tillväxtländer tillgång till attraktiva internationella spar- och investeringsmöjligheter. Vopys kunder är banker och digitala banker i tillväxtländer. Med Vopys produkter kan dessa erbjuda sina kunder attraktiva lösningar för valutasparande, internationella investeringar samt sekundsnabba internationella pengaöverföringar. Vopys produkter förpackas i kundens färg och form (white label) där kundens varumärke och kundunderlag lägger grunden för tillväxt – en B2B2C baserad affärsmodell. Vopy ger kunderna verktyg som ökar kundlojaliteten, skapar högre intäkter och kundvärde, utan att kunderna behöver investera i ny teknik, licenser eller expertis.

Vopys produkter ger företag möjlighet att driva ekonomisk integration och därigenom skapa inkludering för hundratals miljoner människor över hela världen.

https://www.vopy.com/invest

*En startup vars värdering är 1 miljard dollar eller mer

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök