Marknadsuppdatering – Kommentar från VD

De senaste åren har marknaden inte erbjudit de bästa förutsättningarna för oss eller våra portföljbolag. När marknaden skiftade fokus från tillväxt till att prioritera positivt kassaflöde, blev klimatet utmanande för våra portföljbolag. Kapitalmarknaden för tillväxtbolag som ännu inte nått lönsamhet stängde snabbt. Tillväxtbolag kräver mycket kapital för att växa, och när investerare blev mer restriktiva med sitt kapital, har vi behövt anstränga oss mer än någonsin. Genom att minska kostnader, omstrukturera och vända ut och in på oss själva, har vi klarat oss igenom det. De senaste åren har varit en prövning, men vi är nu redo att öka, bygga, nyinvestera och växa igen.

Status i portföljbolagen
Vår strategi om att vara kortsiktiga investerare med hög avkastning har fått justeras de senaste åren. Vårt största innehav, Intergiro, har vi ägt i snart fem år. Efter många år av försenade leveranser och genombrott, visar nu bolaget en positiv trend, om än endast några månader, men det är ett steg mot stabil lönsamhet. Bolaget är inte helt framme än, men vi bedömer att de senaste verksamhetsförändringarna är i rätt riktning. Jag har sagt det förut, och även om det kanske börjar låta slitet, tror jag fortfarande starkt på Intergiro – de har potential att bli hur stora som helst!

Vopy har haft några spännande, tuffa och intensiva år. Deras potential är enorm och intresset för deras produkter är stort. Deras utmaning har varit att ha tillräckligt med kapital för att möta efterfrågan och slutföra pågående projekt. De har nyligen tecknat ett avtal med Bangladeshs största digitala bank, som har över 70 miljoner kunder. Nu är det upp till Vopy att leverera. De stänger för närvarande en mindre emissionsrunda för att kunna genomföra kundleveransen, vilket förväntas öka kassaflödet.

Vårt minsta innehav, Powrs, jobbar lite i skymundan. De har en efterfrågad produkt och har länge varit under lupp i stora investerarkretsar. De har idag en fungerande produkt som så smått börjat generera intäkter. Nästa steg är att skala upp, hitta stora kunder och växa marknaden. Som alla andra behöver de kapital för att växa, och just nu är kapitalbristen deras största hinder. De för spännande diskussioner och jag är övertygad om att de snart hittar lämpliga partners som kan hjälpa dem vidare.

Vad kommer ske i närtid
Som vi kommunicerade i bokslutskommunikén, har vi för avsikt att genomföra en företrädesemission inom kort. Intresset för den kommande företrädesemissionen har varit överraskande stort, trots att villkoren ännu inte har presenterats. Detta indikerar att marknaden blivit mer positivt inställd till tillväxtbolag och att våra portföljbolag har lyckats generera intresse på egen hand. Vi återkommer snart med mer information om företrädesemissionen.

Vi vill rikta ett stort tack till våra tålmodiga aktieägare för att ni stått vid vår sida och hoppas att ni vill fortsätta utvecklas tillsammans med oss.

Johan Lund – VD, Front Ventures AB (publ)

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök