Nyheter

CONAX UTSER JOAKIM FORSSELL SOM NY VD

Fintechbolaget Conax utvecklar högteknologiska programvaror och applikationer baserade på blockchainteknik. Bolaget planerar för stark expansion och anställer därav en ny VD, vars uppdrag är att

Läs mer »

Intergiro stänger emission på 35 miljoner

Neobanken Intergiro utvecklar en digital betaltjänsteplattform för företagskunder inom EU. Intergiro innehar tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och tillhanda betaltjänster inom hela

Läs mer »

Halvårsrapport januari – juni 2020

Halvårsperioden 1 januari – 30 juni 2020 Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden till 4,5 Mkr (1,9) Resultat efter finansiella poster uppgick till –5,6 Mkr (–2,0) Resultat per aktie

Läs mer »

Nyhetsbrev

Registrera dig här för att prenumerera på våra pressmeddelanden och rapporter.

Arkiv