Vopy förvärvar del i Niuton och utvecklar en banbrytande plattform för AI-drivna fonder

Investmentbolaget Front Ventures portföljbolag, Vopy, som levererar teknik inom embedded finance har gått samman med det norska techbolaget Niuton (niuton.io). Tillsammans skapar företagen nu en plattform för förmögenhetsförvaltning på tillväxtmarknader genom att erbjuda investeringar i de europabaserade AI-drivna fonder som bolagen nu startar. För att säkerställa sina långsiktiga intressen har Vopy och Niuton kommit överens om villkor där Vopy förvärvar 20% i Niuton för 12,5 miljoner aktier i Vopy samt en kontantdel på 5 MSEK.  

I och med förvärvet styr Vopy sin strategiska inriktning mot tillväxtmarknader i Afrika och Sydasien (Indien, Pakistan, Bangladesh m.fl.) med erbjudanden inom: ”Embedded Wealth Management for Emerging Markets”.

Bolagen kommer att erbjuda en nyckelfärdig tjänst där banker och fintechbolag i tillväxtländer kan erbjuda sina användare investeringar i europabaserade AI- drivna fonder samt sparande i Euro. Produkten kallas CLIP – Closed Loop Investment Platform – och tillåter invånare i många tillväxtländer att för första gången kunna investera utomlands utan att bryta mot lokala valutaregleringar i sina respektive länder.

”Vi har under de senaste månaderna utvärderat vår tidigare strategiska riktning i syfte att stärka vår position. Vårt team har gjort ett fantastiskt arbete som har resulterat i att vi nu kommer fokusera på på embedded wealth management med dessa huvudområden: ”Remit Home”, ”Multi Currency Accounts” samt ”AI-driven Funds”. Vi kommer framöver erbjuda vår spetsteknik AI-baserad embedded wealth management och skapa slagkraftiga erbjudanden med stora konkurrensfördelar på enorma tillväxtmarknader. Samarbetet med Niuton är grädden på moset och skapar ljuv musik hos bägge parter, där vi ser stora synergier både på kort och lång sikt.” säger Sven Hattenhauer, VD för Vopy AB.

För att investera i fonderna behövs en digital plånbok, en ”wallet”. Mer än 1 miljard av världens 1,6 miljarder digitala plånböcker ”wallets”, finns idag i de tillväxtländer som Vopy fokuserar på. Vopy och Niuton når stora delar av dessa wallets genom samarbeten med ledande utgivande banker i respektive land. Därav ges miljontals individer tillgång till investeringsmöjligheter i trovärdiga och trygga AI-drivna fonder, där även noviser kan dra nytta av fondernas överlägsna precision, i praktiken betyder det högre avkastning till samma risk, eller samma avkastning till lägre risk.

Fonderna skapas och underhålls av Vopy utifrån kunders (banker och fintechbolag) specifika förutsättningar och önskemål så som risk/reward, marknader och sektorer. Stort fokus läggs på med olika smarta funktioner erbjuda hög användarvänlighet i syfte att skapa engagerade investerare samt öka deras kunskap och insiktier.

Modellen som används är generisk och kan tillämpas inom en rad olika områden utöver aktier, t ex krypto, valutor, råvaror, NFT, med flera. Utvecklingen av AI-fonder för tillväxtländer är ett första steg i bolagens gemensamma plan att skapa en helt ny generation av investeringsplattformar.

”AI-driven Funds” beräknas lanseras brett i Q1 2024 efter en inledande testperiod under senhösten 2023. På sikt avser företagen att etablera och driva en komplett fondverksamhet inklusive förvaltning, administration och regleringstillstånd via ett gemensamt ägt förvaltningsbolag.

”I och med denna strategi ger det oss rent teoretiskt, möjlighet att nå över 500 miljoner aktiva bankkunder där vi kan vara en avgörande del i att förbättra människors ekonomi. För våra kunder (främst banker och fintechbolag) medför detta oöverträffad konkurrensförmåga där de i stora delar kan nå helt nya marknadssegment.” säger Sven Hattenhauer, CEO Vopy AB.

AI har under flera år använts av fondförvaltare som hjälpmedel vid investeringsbeslut, samtidigt som olika fonder idag erbjuder robotbaserad handel. Vopy och Niuton kan genom egenutvecklade tekniker som ”socio-dynamic mesh” och ”Yieldmaker AI” samt med genetiska algoritmer baserat på Predictive AI, ta AI-drivna fonder till en helt ny nivå, där man genom 100% automatisering och utan mänsklig inblandning, kan skapa fonder och balansera innehaven i fonden.

Niutons AI-motor är inte ett hjälpmedel för fondförvaltare, snarare kommer den helt ersätta behovet av fondförvaltare.

Niutons har kartlagt över 20 000 aktier globalt där det kortsiktiga målet är 100 000 kartlagda aktier och under 3 års testdrift har det visat på mycket goda resultat med avkastning på ca 50% över S&P500 index. Den höga automationsgraden gör att driftskostnaderna för fonderna minskar radikalt och därmed finns möjlighet att driva en lönsam verksamhet även vid väldigt små insättningar. Detta öppnar upp marknaden för de många miljoner personer som endast har mindre summor att investera. Totalbeloppen för investeringarna blir därmed mycket stora.

Niuton AI är mycket nöjda med att stärka banden med Vopy. Båda företagen delar en stark syn på möjligheterna som finns på snabbt växande marknader. Det är mycket glädjande att se den entusiasm som Vopy har för Niutons unika IP och verifierade slagkraft inom prediktiv AI – vi på Niuton ser med stort intresse på Vopys stora kommersiella kompetens och nätverk av banker och fintechbolag.” säger Runar Cornels-Bogen, CEO Niuton Tech AS.

I väntan på att Vopys webbplats blir uppdaterad, sänder vi gärna utökad information om verksamheten, tekniken och marknaden som pdf vid förfrågan.

I syfte att finansiera fortsatt snabb tillväxt, vänder sig nu bolagen tillsammans till professionella investerare för att erbjuda möjligheten att investera i disruptiv teknik som i ett slag kommer öka tillgången på förvaltat kapital på en enorm tillväxtmarknad.

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök