Revisor granskar årsredovisningen, bokföringen, halvårsrapport och bokslutskommuniké samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och rapporterar till årsstämman. Vid årsstämman den 12 maj 2022 utsågs det registrerade revisionsbolaget Allians Revision & Redovisning AB med Sofia Gunnarsson till bolagets revisorer. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Vid sidan av revisionsuppdraget utför EY endast tjänster som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FAR:s yrkesetiska regler avseende opartiskhet och självständighet.
Huvudansvarig revisor är Andreas Nyberg, auktoriserade revisor hos Ernst & Young AB i Sverige.

Om Front Ventures

Front Ventures är ett investmentbolag inom fintech. Vi investerar i marknader som ännu inte mättats. Vi är varken bank eller institution. Vi är mindre men också snabbare.

I vår värld är ingenting lika dyrbart som tid

Förlorad tid kostar. Varje affär som går långsamt, stjäl tid från den som står på tur. Oavsett om det är komplicerade processer eller ett ögonblicks verk, är tiden alltid en del av ekvationen. Det är här som Front Ventures gör skillnad.

Friktionsfria transaktioner är framtidens affärer

Vi investerar i företag som kan minska friktionen i digitala transaktioner. Ju snabbare affärer kan ske, desto fler affärer kan göras. Ju fler affärer som kan göras, desto mer värdefull blir tiden som tjänas. Men vi stannar inte där. Företagen måste också ha potential till att bli marknadsledande varumärken i sina kategorier.

Vi kan göra stor skillnad på
kort tid

Vi lever som vi lär. När vi går in i projekt gör vi det fullt ut. Vi erbjuder allt utom tålamod. Vi går igenom bolag för att hitta detaljerna som kan göra störst skillnad på kortast tid. Vi förädlar processer. Tar bort sådant som bromsar. Mjukvaror städas. Omvägar kortas.

Search