Vopy signerar MOU-avtal med indiska Dbrige om kreditlösning till indiska dagligvarubutiker

Front Ventures portföljbolag, Vopy, meddelade igår att de tillsammans med indiska Dbrige etablerar ett samarbete i syfte att skapa en applikation som ger leverantörer inom snabbrörliga konsumentvaror möjlighet att ge utökade krediter till deras butikskunder. Applikationen är den första lösningen som byggs på den fintech plattform Vopy avser att etablera tillsammans med indiska banken AntPay.

Dbrige (dbrige.com) arbetar med etablerade varumärken och utvecklar mjukvara samt tjänster inom bland annat kundlojalitet, gamification samt embedded finance. På uppdrag av en av deras internationella kunder är ambitionen nu att Vopy tillsammans med Dbrige ska bygga en generisk applikation på den kommande Vopy/AntPay plattformen.
 
Applikationen ska fungera för de flesta typer av leverantörer av snabbrörliga konsumentvaror i Indien och adresserar därmed en oerhört stor marknad. Syftet är att ge leverantören möjlighet att göra en utökad kreditbedömning av sina butikskunder samt därefter ge butikerna ett kreditutrymme. Krediten underlättar butikens inköpsplanering samt ger dem möjlighet att öka sina inköp och därmed sin egen omsättning/vinst.
 
Många mindre butiker i Indien gör idag sina inköp kontant direkt hos chauffören som levererar varorna. Kontanterna består ofta av lån från grannar och familj som vanligen samlas ihop på kvällen innan leverans. Ett kreditutrymme ger en mindre ansträngd tillvaro för butiksägaren samt möjlighet att nå högre vinster och därmed ökat välstånd. Samtidigt underlättar det logistiken för leverantören samt minskar svinn av varor och kontanter.
 
Återbetalning av erhållen kredit avses kunna ske via kontanter eller via en överföring i den app som butiken erhåller från Vopy/Dbrige.

”Vi är mycket glada att tillsammans med Dbrige få kunna utveckla en applikation med mycket stor potential både för oss samt för berörda leverantörer och butiker. Vi ser stora möjligheter i de upparbetade kundrelationerna och den marknadsmässiga kompetens som finns hos Dbrige, detta är en nyckel för snabb volymtillväxt i Indien. Samtidigt är det glädjande att Dbrige ser vår plattform som en attraktiv bas för sitt arbete.” säger Sven Hattenhauer, styrelseordförande i Vopy AB.

– Vi är alltid på jakt efter luckor. I huvudsak klyftor som vi kan fylla med våra egna förmågor eller genom stora samarbeten som vi har etablerat med Vopy. Snabbrörliga konsumtionsvaror har ett stort distributionsnät i Indien. Vi ser fram emot att möjliggöra leverans av hela kedjan med denna lösning från Vopy." säger Sumit Damani, VD för Dbrige Technologies.

Vopy genomför en nyemission med sista teckningsdag 12 december 2022 där Front Ventures ger 17,5 % extra units till varje teckning. Läs mer nedan:

Sista chansen att teckna aktier i Vopy med exklusivt erbjudande till Front Ventures aktieägare

Front Ventures portföljbolag Vopy AB, som skapar lösningar inom embedded finance, genomför just nu en nyemission som är förlängd till den 12 december 2022. Vi bjuder in dig att bli delägare i Vopy och Front Ventures ger dig dessutom 17,5% extra Units vederlagsfritt utöver de Units du tecknar i Vopy, enbart för att premiera dig som aktieägare i Front Ventures.

Erbjudandet i korthet:

  • Erbjudandet vänder sig till dig som äger minst en (1) B-aktie i Front Ventures på avstämningsdagen den 12 december 2022.
  • Vopys emission sker i Units där varje Unit innehåller 40 aktier och 25 optioner.
  • Front Ventures adderar 17,5 % fler Units till de Units du tecknar. Väljer du minsta teckningspost om 500 Units (15 000 kr) får du ytterligare 88 Units till ett värde av 2 640 sek av Front Ventures vederlagsfritt.
  • Det finns ingen volymbegränsning, väljer du att teckna för större belopp får du också motsvarande fler Units av Front Ventures.
  • Blir Vopys emission fulltecknad, gäller först till kvarn.
  • De Units Front Ventures bidrar med levereras ca 1 månad efter att Vopy har levererat Units i sin emission.
  • Du behöver ej meddela på teckningssedeln att du äger B-aktier i Front Ventures, det stäms av mot ägarlistor från Euroclear på avstämningsdagen 12 december 2022.

Här kan du läsa mer om Vopy och teckna aktier >> https://invest.vopy.com/
 

"Våra tidigare portföljbolag som vi noterat har gett väldigt bra utdelning till de aktieägare som valt att vara med och investera tillsammans med Front Ventures i ett tidigt skede. Självklart är det mer risk att investera innan bolaget mognat fullt ut men samtidigt ger det möjlighet till en helt annan uppsida. Quickbit noterades efter att våra aktieägare fått förtur till ägande. Quickbit gjorde en succénotering (pris för årets bästa börsintroduktion 2019 av Affärsvärlden) och många av våra aktieägare tjänade stora summor och fick en fantastisk bra avkastning på sin investering.

Vi tycker att det är roligare att vi alla kan göra bra affärer tillsammans och vi vill att du som aktieägare i Front Ventures ska få någonting extra. Som aktieägare i Front Ventures får alla vara med, vi investerar tillsammans, vi tar risk tillsammans och vi får avkastning tillsammans" säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

Kategori
PDF
Arkiv
Sök