Front Ventures publicerar årsredovisning för 2022

Front Ventures AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2022 finns från idag tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisning avseende 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida:https://frontventures.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ samt bifogas även i detta pressmeddelande som pdf-fil.

Kategori
PDF
Arkiv
Sök