Vopy erhåller 4,1 MSEK i utvecklingsbidrag

Investmentbolaget Front Ventures portföljbolag, Vopy och dess helägda norska dotterbolag Vopy Technologies AS, har erhållit utvecklingsbidrag i form av en kontant skattereduktion motsvarande 4,1 MSEK från den norska staten.

Huvuddelen av Vopys produktutveckling bedrivs inom dotterbolaget Vopy Technologies AS. I syfte att stimulera forskning och utveckling inom norsk handel och industri, har den norska staten ett incitamentsprogram kallat SkatteFUNN R&D vilket ger godkända företag en skattereduktion på investeringar i forskning och utveckling.

”Vi är stolta över att den norska staten tror på oss och att vi även detta år kan erhålla detta stöd” säger Vopys ordförande Sven Hattenhauer.

Mer information om den norska statens SkatteFUNN R&D finns på https://www.skattefunn.no/en/about-skattefunn/

Vopy genomför just nu en nyemission, klicka här för att läsa mer och bli delägare >>   https://invest.vopy.com/  

  

 

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök