Möjlighet att bli delägare i Vopy- Front Ventures deltar i emissionen

Front Ventures AB (Publ) portföljbolag Vopy AB (Publ) genomför just nu en emission där allmänheten har möjlighet att teckna aktier. Totalt omfattar emissionen 9 miljoner sek. Front Ventures kommer delta genom kvittning av lån.

Vopy är ett svenskt fintech företag. Vopys produkter ger hundratals miljoner invånare i tillväxtländer tillgång till attraktiva internationella spar- och investeringsmöjligheter. Vopys kunder är banker och digitala banker i tillväxtländer. Med Vopys produkter kan dessa erbjuda sina kunder attraktiva lösningar för valutasparande, internationella investeringar samt sekundsnabba internationella pengaöverföringar. Vopys produkter förpackas alltid i kundens färg och form (white label) där kundens varumärke och kundunderlag lägger grunden för tillväxt – en B2B2C baserad affärsmodell. Vopy ger kunderna verktyg som ökar kundlojaliteten, skapar högre intäkter och kundvärde, utan att kunderna behöver investera i ny teknik, licenser eller expertis.

Vopys mål är att genom att erbjuda företag finansiella tjänster ska de kunna driva ekonomisk integration och därigenom skapa inkludering för hundratals miljoner människor över hela världen.

”För 18 månader sedan ställde vi om verksamheten till Wealth management med tydligt fokus på att skapa konkurrenskraftiga lösningar med unika värden för den som betalar – nämligen vår kunds kund – slutanvändaren. Marknaden liksom potentialen är enorm men det tar längre tid än önskat att slutföra vår leveranskedja. Vår första kund förväntar sig leverans under juni månad och väntar tålmodigt på att vi ska bli klara. Trots kraftiga kostnadsminskningar är vårt kapital begränsat, vi behöver därför fylla på kassan för att säkerställa leveranskedjan, slutföra nödvändiga integrationer samt starta upp de första kunderna” säger Sven Hattenhauer VD Vopy.

Vopy genomför just nu en nyemission om totalt 9 miljoner utan företrädesrätt för befintliga aktieägare i syfte att även attrahera nya ägare. Emissionen pågår till och med 28 maj 2024. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden.

Vopys emissionsprospekt

Här finner du all information om Vopys verksamhet, produkter, kunder, marknad, finansiell status samt detaljer kring själva emissionen.

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök