Front Ventures genomför korrigering av tidigare kommunicerat erbjudande

Front Ventures AB (publ) har beslutat att göra en smärre korrigering av erbjudandet avseende investering i portföljbolaget Vopy AB (publ) som offentliggjordes 2022-11-16 kl 08:00.

För att ta del av erbjudandet räcker det med att inneha en (1) Front Ventures B aktie den 12 december 2022 (inte 1 000 aktier som tidigare kommunicerats).

Detta har korrigerats enligt nedan pressmeddelande som härmed i sin helhet ska ersätta tidigare pressmeddelande.  

 

Front Ventures AB: Exklusivt erbjudande till Front Ventures aktieägare – bli delägare i Vopy och få extra Units vederlagsfritt

Det här meddelandet är riktat till våra aktieägare och till dig som önskar bli aktieägare i Front Ventures och vårt portföljbolag Vopy AB.

Bästa aktieägare,

Allt är roligare tillsammans. Likaså att investera. En del i Front Ventures strategi är att vi låter våra aktieägare få möjlighet att investera direkt i våra portföljbolag, innan de når börsen. Den här möjligheten har länge varit förbehållen större investerare och dem med de ”rätta” kontakterna. Som aktieägare i Front Ventures får du möjlighet att vara med tidigt i spännande tillväxtbolag.

Bli delägare i Vopy – vi ger dig 17,5 % extra

Vårt portföljbolag Vopy AB, som skapar lösningar inom embedded finance, genomför just nu en nyemission som är förlängd till den 12 december 2022. Vi bjuder in dig att bli delägare i Vopy och Front Ventures ger dig dessutom 17,5% extra Units vederlagsfritt utöver de Units du tecknar i Vopy, enbart för att premiera dig som aktieägare i Front Ventures.

Erbjudandet i korthet:

  • Erbjudandet vänder sig till dig som äger minst en (1) B-aktie i Front Ventures på avstämningsdagen den 12 december 2022.
  • Vopys emission sker i Units där varje Unit innehåller 40 aktier och 25 optioner.
  • Front Ventures adderar 17,5 % fler Units till de Units du tecknar. Väljer du minsta teckningspost om 500 Units (15 000 kr) får du ytterligare 88 Units till ett värde av 2 640 sek av Front Ventures vederlagsfritt.
  • Det finns ingen volymbegränsning, väljer du att teckna för större belopp får du också motsvarande fler Units av Front Ventures.
  • Blir Vopys emission fulltecknad, gäller först till kvarn.
  • De Units Front Ventures bidrar med levereras ca 1 månad efter att Vopy har levererat Units i sin emission.
  • Du behöver ej meddela på teckningssedeln att du äger B-aktier i Front Ventures, det stäms av mot ägarlistor från Euroclear på avstämningsdagen 12 december 2022.

Här kan du läsa mer om Vopy och teckna aktier >> https://invest.vopy.com/

”Våra tidigare portföljbolag som vi noterat har gett väldigt bra utdelning till de aktieägare som valt att vara med och investera tillsammans med Front Ventures i ett tidigt skede. Självklart är det mer risk att investera innan bolaget mognat fullt ut men samtidigt ger det möjlighet till en helt annan uppsida. Quickbit noterades efter att våra aktieägare fått förtur till ägande. Quickbit gjorde en succénotering (pris för årets bästa börsintroduktion 2019 av Affärsvärlden) och många av våra aktieägare tjänade stora summor och fick en fantastisk bra avkastning på sin investering.

Vi tycker att det är roligare att vi alla kan göra bra affärer tillsammans och vi vill att du som aktieägare i Front Ventures ska få någonting extra. Som aktieägare i Front Ventures får alla vara med, vi investerar tillsammans, vi tar risk tillsammans och vi får avkastning tillsammans” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

Kategori
PDF
Arkiv
Sök