Intergiro vinner Hottest Fintech Startup på The Europas Tech Startup Awards

Front Ventures portföljbolag Intergiro Intl AB (publ) har vunnit pris för ”Hottest Fintech Startup” på The Europas Tech Startup Awards. Priset är ett av de främsta startup-utmärkelserna för techbolag.

Europas Awards är ett årligt evenemang som bildades ursprungligen 2009 av TechCrunchs redaktör Mike Butcher. Syftet med utmärkelserna är att lyfta och fira innovationer som kommer från Europas startup-scen.

Idag, efter mer än ett decennium av att hitta och prisa Europas mest ambitiösa och framgångsrika startups, såsom Spotify, TransferWise, SoundCloud och Babylon Health, har ”The Europas” vuxit till en av de främsta utmärkelserna ett startup-bolag kan få.

1:45:50 in i videon kan man se när Intergiro tar emot utmärkelsen: https://www.youtube.com/watch?v=LFOL8dx_QII

Om intergiro
Intergiro är ett svenskt fintechbolag med tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och tillhandahålla betaltjänster inom hela EU. Intergiro erbjuder företagskunder ett digitalt alternativ till traditionella banker inom transaktioner, kortutgivning och kortinlösen. Fokus ligger mot att erbjuda tjänster för mindre och medelstora bolag. https://www.intergiro.com 

Kategori
PDF
Arkiv
Sök