Front Ventures genomför leverans av units i Vopy AB (publ) enligt kommunicerat erbjudande

Styrelsen i Front Venture AB (publ) initierar leverans av units i Vopy AB (publ) (”Vopy”) till bolagets aktieägare i enlighet med de erbjudande som riktades till aktieägare enligt korrigerat pressmeddelande den 1 december 2022.

Erbjudandet innebar att aktieägare i Front Ventures som deltog i Vopys spridningsemission av units (aktier och teckningsoptioner) (”Vopy-Emissionen”) från Front Ventures vederlagsfritt tilldelas 17,5 % fler units i förhållande till den tilldelning av units som aktieägaren erhöll från Vopy. För övriga villkor avseende erbjudandet och villkoren i Vopy-Emissionen hänvisas till pressmeddelandet som kommunicerades den 1 december 2022: https://frontventures.se/nyheter/front-ventures-genomfor-korrigering-av-tidigare-kommunicerat-erbjudande/

Totalt deltog 65 aktieägare i Front Ventures i Vopy-Emissionen med en total emissionslikvid om ca 2,43 MSEK (80 983 units). Front Ventures kommer således leverera totalt 14 172 units till dessa aktieägare enligt erbjudandets villkor.

Leverans ombesörjs under innevarande vecka till de bank/depåuppgifter som aktieägaren uppgett i Vopy-Emissionen och förväntas vara färdigställd inom några bankdagar. Aktier och teckningsoptioner levereras separat varav teckningsoptionerna kan levereras något senare. 

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök