Vopy AB (publ) publicerar årsredovisning avseende 2022

Front Ventures portföljbolag, Vopy AB (publ), har publicerat sin årsredovisning avseende räkenskapsåret 2022 och den finns tillgänglig på bolagets webbplats under https://www.vopy.com/corporate-governance#reports.

Sven Hattenhauer, VD för Vopy AB kommenterar:

Under 2022 har vi:

  • Expanderat för att sedan minska kostymen när arbetet med att finna en regulatorisk lösning blev betydligt mer omfattande än först planerat
  • Minskat vår burn-rate från som mest ca 5 MSEK/mån till 750 TSEK/mån (april 2023)
  • Utvärderat vårt utbud och skapat helt nya erbjudanden som visat sig ha större efterfrågan från kunder och användare än vad tidigare lösningar hade

Under 2023 har vi:

  • I dialog med två större banker i Bangladesh samt Pakistan utvecklat och förfinat produkterna för Remit Home och Currency Accounts
  • Etablerat produkten AI-drivna fonder för leverans under Q1 2024
  • Enats med Direct2Internet AB om förvärv av deras verksamhet i syfte att bland annat säkerställa regulatorisk kompetens på kort och lång sikt

Vi har under året som gått skapat nya produkter och valt att avveckla sådant som haft svagare konkurrenskraft och lägre potential. Kvar finns ett fåtal tydliga erbjudanden som efterfrågas både av våra kunder (främst digitala banker i tillväxtländer) samt deras kunder, totalt 100-tals miljoner användare. Mer om vårt utbud och vårt förändringsarbete finns att läsa i vår årsredovisning (https://www.vopy.com/corporate-governance#reports).

Nu, efter 18 månaders arbete med att hitta rätt regulatorisk lösning, har vi enats med Direct2Internet (D2I) om att Vopy förvärvar 100 % av bolaget. Som ett resultat får vi tillgång till den regulatorisk och tekniska kompetens vi har sökt, samtidigt som D2I kan erbjuda global kortinlösen vilket gör att vi kan bli en ”one-stop-shop” helhetsleverantör till våra större kunder i länder som Pakistan, Bangladesh och Indien.

Genom att förvärva 20 % av norska Niuton får vi tillgång till en helt unik AI motor med kapacitet att skapa autonoma fonder. Vi ser en mycket intressant framtid i samarbetet med Niuton, där vi planerar att nå marknaden med helt nya fond-produkter under våren 2024.

Vopy är ett betydligt mindre team än för ett år sedan. Vi är också hungrigare och mer motiverade än någonsin, nu laddar vi för nystart med utvalda digitala banker där vi under hösten 2023 räknar med att äntligen börja generera löpande och transaktionsbaserade intäkter.

Vi har idag ett starkare erbjudande än tidigare och responsen från våra kunder samt pågående kundämnen är mycket positiv och tydlig. Vi är övertygade om att vi i framtiden kommer kunna leverera betydande värdetillväxt i bolaget till glädje för våra aktieägare.

För ytterligare information om Vopy, vänligen kontakta:
Sven Hattenhauer, VD, Vopy AB (publ.)
sven@vopy.com
+46 72 303 71 00

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök