Front Ventures halvårsrapport januari – juni 2023

Investmentbolaget Front Ventures AB (Publ) publicerar sin halvårsrapport avseende 1 januari-30 juni. Under första halvåret 2023 har Front Ventures genomfört en kvittningsemission för att reglera leverantörs- och lånefodringar.

Halvårsperioden, 1 januari – 30 juni 2023:

  • Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden till 2 Mkr (0,2).
  • Resultat efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -5,6 Mkr (1,7).
  • Resultat per aktie för årets första sex månader uppgick till -0,14 kr (0,03).
  • Front Ventures genomför kvittningsemission – reglerar fordringar om 5 MSEK i syfte att reglera leverantörs- och lånefordringar.
  • Front Venture initierar leverans av units i Vopy AB (publ) till bolagets aktieägare i enlighet med de erbjudande som riktades till aktieägare.
  • På årsstämman 27 april beslutades att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, dels välja Tommy Ekholm, Johan Lund (omval) och Fredrik Almquist (nyval) som ordinarie styrelseledamöter, dels välja Allians Revision & Redovisning AB som revisor (revisionsbolag) med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor (omval).

Fullständig rapport bifogas samt laddas ner på bolagets hemsida: https://frontventures.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ 

Kategori
PDF
Arkiv
Search