Vopy förvärvar Direct2Internet med tillstånd från Finansinspektionen att hantera betaltransaktioner

Investmentbolaget Front Ventures portföljbolag, Vopy, som levererar teknik inom embedded finance har förvärvat 100% av det svenska fintech-bolaget Direct2Internet AB (publ) (”D2I”) inklusive dess dotterbolag. D2I är via sitt dotterbolag ett finansiellt institut och är registrerat av Finansinspektionen att lösa transaktioner och annan finansiell verksamhet som att hantera valutaväxling. Förvärvet innebär att Vopy innehar sina egna finansiella regulatoriska tillstånd och slipper beroendet av andra parter samt kan hantera korttransaktioner över hela världen, vilket ökar Vopys marknadspotential enormt.

Direct2Internet (”D2I”) som grundades 1999, är ett svenskt finansiellt institut och en s. k. PSP (Payment Service Provider) som erbjuder betalväxlar samt innehar avtal och tillstånd att hantera transaktioner från i stort sett hela världen. De erbjuder även kortterminaler, e-handelslösningar och andra betaltjänster. Resursbank, Team Sportia och Swedbank är några av D2Is kunder.

Vopy får i och med förvärvet access till en regulatorisk plattform och nödvändiga regulatoriska tillstånd. Vopys teknik tillsammans med D2I:s tillstånd och plattform innebär att Vopy kan leverera grundläggande finansiella funktioner och att Vopy kan öka volymen för sina ”remittance-tjänster globalt.

Remittance är en icke-kommersiell överföring av en person som arbetar i ett land och har sin hemvist i ett annat land, t. ex. skickar hem pengar till sin familj. Remittance är en betydande del av internationella kapitalflöden, särskilt när det gäller arbetsexporterande länder. Vopys remittance-tjänster ger banker och fintechbolag i tillväxtländer en möjlighet att erbjuda remittance-tjänster i realtid under eget varumärke till mycket konkurrenskraftiga villkor.

”I och med detta förvärv blir Vopy blir nu en ”one-stop-shop” där våra bankkunder i bland annat Pakistan och Bangladesh kan hantera all sin ingående remittance trafik med en enda lösning. I och med förvärvet erhåller Vopy den regulatoriska plattform som bolaget så länge letat efter och behöver. Det innebär att vi kan säkerställa långsiktig regulatorisk kapacitet och leverans. Vopys adresserbara marknad avseende internationella betalningar (remittance) mångdubblas. Dessutom öppnar tillstånden förutsättningarna för Vopys nästa produkt – Currency Savings” säger Sven Hattenhauer VD Vopy AB (publ).

Förvärvet finansieras genom betalning i Vopy-aktier. Detta sker genom en riktad nyemission där det totala antalet aktier i Vopy fördubblas och där nuvarande ägare i D2I gemensamt efter affären kommer äga 50 % av Vopy. Affären villkoras bland annat av ett godkännande från en extra bolagsstämma i Vopy.

”Jag och D2Is större aktieägare ser mycket positivt på en framtid tillsammans med Vopy-detta är en perfekt match. Vi tillför en väl fungerande plattform som redan idag har betydande kunder och fungerar med flöden genom kortnätverken som VISA och Mastercard och andra betalsätt som Swish, faktura och delbetalningar osv. Att vi innehar tillstånd hos Finansinspektionen och att vi jobbar efter regelverk som ISO 27001 samt följer PCI:s säkerhetsstandard, ser vi som viktiga kvalitetsstämplar.” Säger Jens Claesson VD och grundare av Direct2Internet och D2I Financial Services AB.”

Om Direct2Internet AB /publ)
Direct2Internet (”D2I”) är ett svenskt bolag som grundades 1999 och är ett finansiellt institut och en s. k. PSP (Payment Service Provider) som erbjuder betalväxlar och innehar avtal och tillstånd att hantera transaktioner. D2I erbjuder även kortterminaler, e-handelslösningar och andra betaltjänster. D2Is kunder består av banker, detaljhandlare och större butikskedjor. 2022 blev D2I utnämnda som ett av de 15 mest konkurrenskraftiga fintech-företagen av Mastercard. D2Is dotterbolag, D2I Financial Services AB innehar tillstånden hos Finansinspektionen.

Läs mer om D2I här: https://www.direct2internet.com/

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök