Vopy sluter avtal med indisk bankpartner

Front Ventures portföljbolag, Vopy (https://invest.vopy.com/), som levererar teknik för embedded finance-lösningar har signerat ett strategiskt viktigt MoU-avtal (Memorandum of Understanding) med den indiska neobanken Antpay som är en del av Antworks Money Group. Avtalet är en viktig milstolpe för Vopy och det möjliggör lansering av Vopys tjänster på den indiska marknaden.

AntPay är en kreditfokuserad neobank som vänder sig till mindre företag som är underserved (dvs saknar tillgång till traditionella banklösningar) och deras anställda. AntPays neobank applikation är byggd för att transformera bank- och finansiella tjänster i Indien – en av världens snabbast växande ekonomier, med en gynnsam befolkningsprofil samt en stor konsumtionspotential.

Indien har en av världens mest komplexa finansiella infrastrukturer och ett rikstäckande betalningsnätverk i realtid, samt världens största biometriska ID-system som förbinder mer än 1 miljard människor för e-KYC (Electronic Know Your Customer). Indien ligger i många finansiella avseenden före Europa, där utvecklingen i högre grad hämmas av traditionella bankstrukturer.

Vopy för idag dialoger med ett flertal kunder på den indiska marknaden och det finns ett stort intresse på Vopys tjänster både inom remittance (överföringar mellan Europa och Indien) och PaaS (Plattform as a service).

”Indien är en av våra prioriterade marknader, att vi kan knyta till oss en bankpartner som kan stå för de regulatoriska aspekterna samt integrera oss till de indiska betalnätverken är en nyckelfaktor för att kunna vi ska kunna implementera och snabbt skala upp våra lösningar. Affärsrelationen är den samma som till våra bankpartners i Europa där de kopplar vår wallet-lösning till det befintliga banksystemet i regionen samt ansvarar för den regulatoriska kontrollen” säger Sven Hattenhauer, styrelseordförande Vopy AB.

Vopy samarbetar med AntPay för att erbjuda indiska varumärken embedded Finance-tjänster. AntPay kommer att vara ”Banking-as-a-Service-partner”och integreras med Vopys plattform. Tillsammans kommer AntPay och Vopy att kunna erbjuda tjänster som betalningar, utlåning och försäkringar till en stor infrastruktur av icke-finansiella företag utan att behöva gå omvägen via traditionella finansiella institutioner.

Vopy genomför just nu en nyemission, klicka här för att läsa mer och bli delägare>>  https://invest.vopy.com/  

Kategori
PDF
Arkiv
Sök