juli 2018

Brygglånet till Quickbit förlängs

”En stor del av vårt aktiva ägande innebär att stötta våra portföljbolag med likviditet genom lån, det är något vi gör löpande” säger Johan Lund VD, FrontOffice. Ouickbits listningsprocess pågår enligt plan. För status avseende Quickbits operativa utveckling och information

FrontOffice investerar i snabbväxande Samtrygg

Samtrygg är ett fintechbolag inom fastighetssektorn, listat på handelsplatsen NGM Nordic MTF, som genom en egenutvecklad plattform erbjuder en digital marknadsplats för en trygg andrahandsuthyrning. Sedan starten 2013 har de förmedlat tusentals bostäder över hela Sverige. 2017 omsatte Samtrygg strax

FrontOffice utökar sitt innehav i Quickbit eu AB (publ)

Styrelsen i FrontOffice har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den15 maj 2018, beslutat om en kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt för att reglera köpeskillingen för förvärvet av aktier i Quickbit till en teckningskurs om 3,50 SEK. De 1 371