augusti 2018

The Great Wild expanderar – förvärvar Huntland AB, generalagentur för Strasser

Huntland AB (tidigare Åre Bössmakeri AB) startades 1999 med tjänster för reparation och service på de flesta förekommande jakt- och sportskyttevapen. Idag är Huntland generalagent för den högt renommerade bösstillverkaren Strasser (https://www.hms-strasser.com/en/) med exklusiva distributionsrättigheter i Sverige. Förvärvet är bl.a.

Ledningen i FrontOffice köper aktier i bolaget

FrontOffice VD, Johan Lund har utökat sitt innehav med 36 247 aktier, Annica Näslund, Cheif Marketing Officer har köpt 10 000 aktier och Oskar Eriksson, Business controller har köpt 9 460 aktier.

Oskar Eriksson ny tf VD i The Great Wild

Oskar kommer ansvara för att utveckla The Great Wilds stora sociala ekosystem innehållande nära 100 000 jakt- och friluftsintresserade personer. ”Vi behöver ta nästa steg i processen att utveckla The Great Wild och en viktig del i FrontOffice aktiva ägande

Svensk Företagsrekonstruktion vinner ny kundorder inom byggindustrin

” Vi ser att amorteringskrav och skuldkvotstaket slår hårt mot Sveriges byggindustri. I media uppmärksammas främst stora fastighetsbolagen men vi ser även en ökande ström av mindre underleverantörer, installatörer och byggare som får problem när nyproduktionsförsäljningen minskar i Sverige” säger

Delårsrapport januari – juni 2018

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 2 166 KSEK (3 596 KSEK) Resultat efter finansiella poster uppgick till 279 KSEK (3 391 KSEK), Resultat före nedskrivningar 1 935 KSEK Resultat per aktie -0,15 SEK (0,22 SEK) SAMMANFATTNING AV FRONTOFFICEKONCERNEN FÖR JANUARI –

Quickbit återbetalar brygglån och tillsätter ny VD

”Quickbit arbetar med att förbereda sin listning och i det arbetet ingår självfallet kapitalanskaffning, vilket har möjliggjort att de kan återbetala lånet och fortsätta arbetet mot sin listning,” säger Johan Lund VD, FrontOffice. Quickbit meddelade även idag att deras Senior