Front Venture har avyttrat delar av sitt innehav i Quickbit

Investmentbolaget Front Ventures AB (publ) (”Front Ventures”) har avyttrat ca 2,4 miljoner aktier motsvarande ett värde om ca 23 MSEK i portföljbolaget Quickbit. Avyttringen skedde över marknaden och genererade en total vinst om ca 16,1 MSEK. Överskottet har främst används för att reglera skulder samt finansiera emissioner i bolagets övriga portföljbolag.

Front Ventures har tidigare kommunicerat planerna att påbörja en avyttring av portföljbolaget Quickbit. Under sommaren i Quickbit har Front Ventures sålt ca 2,4 milj aktier. Totalt genererades en vinst om ca 16,1 MSEK. Efter avyttring innehar Front Ventures drygt 4,2 miljoner aktier motsvarande 4,8% av kapital och röster i Quickbit.

”En väsentlig del i Front Ventures strategi är att vi är relativt kortsiktiga ägare som hjälper våra portföljbolag att under en begränsad period skapa en snabb tillväxt. Gällande Quickbit har vi varit engagerade över 4 år och har under en tid kommunicerat att vi anser att Quickbit har nått den mognadsgrad där det passar att vi lämnar över till andra mer långsiktiga ägare. Jag har även lämnat styrelsen i Quickbit, vi har därmed inte längre insyn eller kontroll över bolaget. Vi har under en tid sett att stora poster i Quickbit har dumpats över marknaden och vill förtydliga att vi tar vårt ansvar som storägare. Väljer vi att avyttra över marknaden som i detta fall sker våra försäljningar ansvarsfullt och från vårt Avanzakonto.

Vår kvarvarande post av aktier uppgår till ca 4,2 miljoner och vår plan är att avyttra dessa i block utanför marknaden när tiden är mogen.” säger Johan Lund, VD Front Ventures.

Front Ventures har i augusti även förlängt ett lån om 11,5 MSEK till och med 31 mars 2022.

”Vi är ett investmentbolag och vårt jobb är att skapa avkastning på investerade pengar. Att ett investmentbolag har lån och skulder är helt naturligt och det är en viktig del i vår framgång. Vi jobbar såklart för att hålla nere vår skuldkvot men så länge vi kan använda lån inklusive ränta till att skapa ännu bättre avkastning så är det vårt förstahandsval” säger Johan Lund.

Kategori
PDF
Arkiv
Sök