Front Ventures erhåller återbetald fordran om 4 MSEK

Investmentbolaget Front Ventures har erhållit 4 MSEK som en delåterbetalning av tidigare fordran.

Front Ventures kassa uppgår efter denna återbetalning till ca 6 MSEK.

”Då vi från årsskiftet kraftigt sänkt våra löpande kostnader, så bedömer jag att vår kassa mer än väl räcker för att driva stabil verksamhet över tid. Vi lägger nu vår energi på att hitta nya spännande investeringsobjekt.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

Kategori
PDF
Arkiv
Sök