Front Ventures förvärvar 1,5 miljoner aktier i QuickBit

Genom att utnyttja sina teckningsoptioner (TO1) i QuickBit förvärvar Front Ventures ytterligare 1,5 miljoner aktier i QuickBit.

Förvärvet finansieras genom försäljning av 1 693 857 st TO1 i QuickBit till snittkurs 3,25 kr och 94 836 stamaktier i QuickBit till snittkurs 6,78 kr. Försäljningen som genererade en vinst på 5 msek, ägde rum den 22 och 23 december och gjordes över marknaden.

”Det känns väldigt bra att vi kan förvärva ytterligare 1,5 miljoner aktier i QuickBit. Lyckas bolaget förverkliga sina planer så tror vi på en betydligt högre värdering av bolaget under 2021” säger Johan Lund, VD Front Ventures.

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv