Front Ventures har återbetalat lån om 14 MSEK

Investmentbolaget Front Ventures har per idag reglerat skulder med 14 MSEK enligt tidigare låneavtal. Front Ventures kvarvarande upplåning uppgår därmed till 10 MSEK.

Front Ventures har under hösten 2020 tecknat lån i syfte att öka sitt tillgängliga investeringskapital. Merparten av dessa lån har nu reglerats. Av återstående lån om totalt 10 MSEK har förhandling inletts om kvittning av lån uppgående till 5 MSEK. Resterande 5 MSEK planeras vara återbetalda till fullo senast augusti 2022 varefter Front Ventures är skuldfritt.

”Vi ser det som mycket positivt att kunna minska vår skuldsättning i oroliga tider. Min målsättning är att minska vår skuldsättning ytterligare under våren och samtidigt ha kassa för nya lönsamma investeringar.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

Kategori
PDF
Arkiv
Sök