Front Ventures investerar 8 MSEK i Vopy AB

Vopy AB (Vopy) tar in 20 MSEK till kursen 2,50/aktie. Front Ventures AB (publ) (Front Ventures) investerar 8 MSEK av dessa och ökar därmed sitt ägande i Vopy.

Vopy har tidigare kommunicerat att de planerar att ta in 120-150 MSEK i en Pre-IPO under sommaren, vilket nu flyttas till tidig höst 2021. Vopys ledning bedömer att man då kan erhålla betydligt bättre villkor och högre bolagsvärde, främst därför att viktiga affärshändelser då blivit genomförda. Denna finansiering tryggar Vopys finansiering och gör det möjligt att fortsätta bolagets marknadsaktiviteter och expansion i oförminskad takt.

”Samtidigt som vi just nu rekryterar ett antal nyckelbefattningar, så ökar vi även takten i vår marknadsbearbetning. Vi anser att den högre värdering som kursen 2,50 kr/aktie innebär är fullt motiverad främst då vårt ursprungliga mål om 1 miljon aktiva kunder under 2021, nu ser ut att landa på 2-3 miljoner aktiva kunder, vilket är mycket glädjande” säger Kim Forssell, VD för Vopy AB.

”Som en av de största ägarna i Vopy är vi mycket glada att kunna öka vårt ägande till vad vi upplever som mycket förmånliga villkor. Vi har stora förväntningar på Vopy och ser fram emot att följa bolagets snabba värdetillväxt” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB.

I finansieringen deltar ytterligare ett fåtal aktörer där full likvid erläggs till Vopy under maj 2021.

Kategori
PDF
Arkiv